Thứ năm, 09/12/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Hiệu quả của mô hình ECHO đối với đào tạo Y khoa liên tục theo phương pháp đánh giá của Moore
Thực trạng hệ thống dây chuyền lạnh và một số yếu tố liên quan tới duy trì bền vững thực hành tốt bảo quản vắc xin tại tuyến tỉnh khu vực miền Bắc Việt Nam năm 2020-2021
Đặc điểm các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm trong tiêm chủng mở rộng tại miền Bắc Việt Nam từ năm 2016 - 2020 và một số yếu tố liên quan tới tiên lượng
Trang: 42
Tập 30, số 7 2020

NGHIÊN CỨU TIỀN LÂM SÀNG VẮC XIN 5 TRONG 1 ĐƯỢC PHỐI HỢP THÀNH PHẦN HIB CỘNG HỢP VỚI CÁC THÀNH PHẦN BẠCH HẦU, HO GÀ, UỐN VÁN, VIÊM GAN B ĐỂ SẢN XUÂT VẮC XIN Ở QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM

PRECLINICAL STUDY OF 5 - IN - 1 VACCINE OF COMBINATION OF CONJUGATED HIB COMPONENT WITH DIPHTHERIA, PERTUSSIS, TETANUS, AND HEPATITIS B COMPONENTS FOR PRODUCING VACCINE AT LABORATORY SCALE
Tác giả: Đỗ Tuấn Đạt, Nguyễn Văn Cường, Lê Hoàng Long, Phạm Xuân Giang, Vũ Hồng Nga
Tóm tắt:
Nghiên cứu tiền lâm sàng được thực hiện trên động vật thí nghiệm với muc tiêu đánh giá tính an toàn và khả năng sinh miễn dịch của việc phối hợp thành phần Hib cộng hợp (PRP-TT) với các thành phần bạch hầu, uốn ván, ho gà (toàn tế bào và vô bào) và viêm gan B có trong vắc xin phối hợp 5 trong 1. Nghiên cứu được thực hiện bằng cách đánh giá 2 quy trình phối hợp kháng nguyên Hib với các kháng nguyên đơn giá bạch hầu, ho gà toàn bào, uốn ván, viêm gan B (công thức P1) và kháng nguyên Hib với các kháng nguyên đơn giá bạch hầu, ho gà vô bào, uốn ván, viêm gan B (công thức P2 ). Kết quả nghiên cứu cho thấy cả hai công thức pha đều đạt các tiêu chuân hóa lí đều nằm trong giới hạn cho phép của WHO về pH, hàm lượng formaldehyde, thimerosal, hàm lượng nhôm. Kết quả đánh giá tính an toàn trên chuột nhắt và chuột lang đều cho thấy 100% chuột sống khỏe mạnh, không có dấu hiệu bất thường. Các thư nghiệm công hiệu của từng thành phần kháng nguyên trên chuột nhắt đều đạt tiêu chuân chấp thuận của Tổ chức Y tế Thế giới. Các kết quả trong nghiên cứu này cho thấy, thành phần Hib cộng hợp do VABIOTECH sản xuất đạt tính an toàn và công hiệu và có thể dùng làm thành phần trong vắc xin phối hợp 5 trong 1.
Summary:
A preclinical study was performed on animals with the aim of evaluating the safety and immunogenicity of the combination of the Hib conjugate component (PRP-TT) with the diphtheria components, tetanus, pertussis (whole cell and acellular) and hepatitis B are included in the 5-in-1 combination vaccine. The study was conducted by evaluating two kind combination protocols: the P1 formula (including Hib antigen, diphtheria monolithic antigen, whole cell pertussis, tetanus, hepatitis B and P2 formula (including Hib antigen, diphtheria monolithic antigen, acellular pertussis, tetanus, hepatitis B). The results showed that all formulas met physical and chemical standards that were within WHO permitted limits on pH, formaldehyde, thimerosal, and aluminum content. The safety assessment results on rats showed that 100% of rats were healthy, with no abnormal signs. The effectiveness of each component antigen in rats are standard approved by the World Health Organization. The obtained results of this study is confrmed the PRP-TT ingredient, which produced by VABIOTECH is eligible to be used as an ingredient in the 5 in 1 combined vaccine.
Từ khóa:
Hib; vắc xin phối hợp; an toàn; đáp ứng miễn dịch
Keywords:
Hib; combination vaccine; safety; immunogenicity
File nội dung:
o200742.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log