Thứ năm, 09/12/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Hiệu quả của mô hình ECHO đối với đào tạo Y khoa liên tục theo phương pháp đánh giá của Moore
Thực trạng hệ thống dây chuyền lạnh và một số yếu tố liên quan tới duy trì bền vững thực hành tốt bảo quản vắc xin tại tuyến tỉnh khu vực miền Bắc Việt Nam năm 2020-2021
Đặc điểm các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm trong tiêm chủng mở rộng tại miền Bắc Việt Nam từ năm 2016 - 2020 và một số yếu tố liên quan tới tiên lượng
Trang: 109
Tập 30, số 7 2020

TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG NGƯỜI BỆNH TRƯỚC VÀ SAU MỔ CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2017 VÀ MỘT SỐ YÊU TỐ LIÊN QUAN

NUTRITION STATUS AND SOME RELATED FACTORS IN PATIENTS BEFORE AND AFTER SURGERY FOR TRAUMATIC BRAIN INJURY AT THE DEPARTMENT OF NEUROLOGY - PHU THO GENERAL HOSPITAL IN 2017
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Trọng Hưng
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 47 người bệnh tại khoa Ngoại Thần kinh – Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ nhằm đánh giá tình trạng dinh dưỡng (TTDD) người bệnh trước và sau mổ chấn thương sọ não (CTSN) tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ. Sư dung phương pháp đánh giá TTDD theo phương pháp đánh giá tổng thể chủ quan-Subjective Global Assessment (SGA), BMI và các chỉ số xét nghiệm hóa sinh, huyết học. Nghiên cứu cho thấy trước phẫu thuật năm 2017: Tỷ lệ người bệnh bị suy dinh dưỡng (SDD) theo BMI; SGA; Albumin và Protein toàn phần lần lượt là 14,9%; 38,3%; 4,3%; và 17,0%. Tỷ lệ thiếu máu của người bệnh là 29,8%. Sau phẫu thuật 7 ngày tỷ lệ SDD tăng hơn so với trước phẫu thuật theo BMI là 25,5%; SGA là 42,6%; Albumin là 38,3% và Protein toàn phần là 44,7%, tỷ lệ thiếu máu tăng lên (76,6%). Số ngày điều trị trung bình 11,6 ngày. Hầu hết người bệnh được nuôi ăn đường miệng 2 ngày sau phẫu thuật (83,0%). Trong đó có 8,5% người bệnh có biến chứng viêm phổi và đều nằm ở nhóm người bệnh nằm viện lâu ngày (> 14 ngày). Có mối liên quan giữa SGA nhập viện với nhóm tuổi (p < 0,05), BMI nhập viện với biến chứng viêm phổi (p < 0,05). Người bệnh nhập viện phẫu thuật CTSN cần được đánh giá TTDD phát hiện sớm những người bệnh có nguy cơ về dinh dưỡng để tiến hành hỗ trợ can thiệp kịp thời giúp nâng cao hiệu quả điều trị.
Summary:
A cross-sectional descriptive study was conducted on 47 patients at the Department of Neurology - Phu Tho General Hospital to evaluate the nutritional status of patients before and after surgery for traumatic brain injury at the Department of Neurology - Phu Tho General Hospital. Using nutritional assessment method according to Subjective Global Assessment (SGA), BMI and biochemical and hematology indicators. The study showed that before surgery in 2017: the rate of malnourished patients (SDD) according to BMI; SGA; Albumin and total protein are 14.9%; 38.3%; 4.3%; and 17.0%. The rate of anemia of the patient is 29.8%. 7 days after surgery, malnutrition rate increased by 25.5% compared to before surgery by BMI; SGA was 42.6%; Albumin was 38.3% and total protein was 44.7%, anemia rate increased (76.6%). The average number of treatment days was 11.6 days. Most patients were fed orally 2 days after surgery (83.0%). In which 8.5% of patients with pneumonia complications and are in the group of patients hospitalized for a long time (> 14 days). There was a relationship between hospitalized SGA and age group (p <0.05), BMI of patients when admitted with pneumonia complications (p <0.05). Patients who are admitted to traumatic brain injury surgery should be assessed for early detection of the risk of malnutrition to conduct timely intervention support to improve the effectiveness of treatment.
Từ khóa:
Chấn thương sọ não; suy dinh dưỡng; Albumin; thiếu máu
Keywords:
Traumatic brain injury; SGA; nutrition evaluation
File nội dung:
o2007109.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log