Thứ năm, 09/12/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Hiệu quả của mô hình ECHO đối với đào tạo Y khoa liên tục theo phương pháp đánh giá của Moore
Thực trạng hệ thống dây chuyền lạnh và một số yếu tố liên quan tới duy trì bền vững thực hành tốt bảo quản vắc xin tại tuyến tỉnh khu vực miền Bắc Việt Nam năm 2020-2021
Đặc điểm các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm trong tiêm chủng mở rộng tại miền Bắc Việt Nam từ năm 2016 - 2020 và một số yếu tố liên quan tới tiên lượng
Trang: 133
Tập 30, số 7 2020

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ CỦA CÁC BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 24 THÁNG TUỔI TẠI 3 XÃ CỦA HUYỆN YÊN MÔ, TỈNH NINH BÌNH NĂM 2018

SOME FACTORS RELATED TO BREASTFEEDING OF MOTHERS HAVING CHILDREN UNDER 24 MONTHS OLD IN 3 COMMUNES OF YEN MO DISTRICT, NINH BINH PROVINCE, 2018
Tác giả: Lê Thị Hương, Hoàng Thị Kim Thanh, Nguyễn Minh Trang, Phạm Duy Tường
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 400 bà mẹ có con dưới 24 tháng tuổi tại 3 xã của huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình năm 2018 nhằm mô tả một số yếu tố liên quan đến thực hành nuôi con bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu của nhóm này. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng trình độ học vấn, kinh tế hộ gia đình, nghề nghiệp, phương pháp sinh con và việc nhận được lời khuyên về nuôi con bằng sữa mẹ có liên quan đến thực hành cho trẻ bú sớm. Yếu tố nơi sinh và chính sách nghỉ thai sản có liên quan đến thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Cần tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn về nuôi con bằng sữa mẹ, phối hợp với các cơ sở y tế thực hiện quy định về chăm sóc sức khỏe sinh sản trong việc hỗ trợ cho trẻ bú sớm ngay sau sinh.
Summary:
The study analyzed some factors related to breastfeeding practices in the frst 6 months of mothers having children under 24 months old in 3 communes of Yen Mo district, Ninh Binh province. A cross-sectional descriptive study in 400 mothers having children under 24 months old were conducted direct interviews with predesigned questionnaires. Education, occupation, method of birth and getting breastfeeding advice related to early breastfeeding practices of mothers. Regarding exclusive breastfeeding in the frst 6 months, it is related to the place of birth and the maternity leave policy. It is needed to strengthen propaganda and training on breastfeeding, coordinate with health facilities in implementing regulations on reproductive health care in supporting early breastfeeding right after birth.
Từ khóa:
Yếu tố liên quan đến nuôi con bằng sữa mẹ; trẻ dưới 24 tháng; Yên Mô; Ninh Bình
Keywords:
Factors related to breastfeeding; children under 24 months; Yen Mo; Ninh Binh
File nội dung:
o2007133.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log