Thứ năm, 09/12/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Hiệu quả của mô hình ECHO đối với đào tạo Y khoa liên tục theo phương pháp đánh giá của Moore
Thực trạng hệ thống dây chuyền lạnh và một số yếu tố liên quan tới duy trì bền vững thực hành tốt bảo quản vắc xin tại tuyến tỉnh khu vực miền Bắc Việt Nam năm 2020-2021
Đặc điểm các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm trong tiêm chủng mở rộng tại miền Bắc Việt Nam từ năm 2016 - 2020 và một số yếu tố liên quan tới tiên lượng
Trang: 147
Tập 30, số 7 2020

TỰ ĐÁNH GIÁ SỨC KHỎE CÁ NHÂN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CỦA NGƯỜI DÂN TỪ 40 TUỔI TRỞ LÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM NĂM 2019

SELF-ASSESSMENT HEALTH AND SOME RELATED FACTORS AMONG PEOPLE OVER 40 YEARS OLD IN HA NAM IN 2019
Tác giả: Nguyễn Cao Duy, Ngô Trí Tuấn, Đàm Trọng Anh Vũ, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Hoàng Anh
Tóm tắt:
Tự đánh giá sức khỏe cá nhân là một đánh giá đơn giản nhưng toàn diện về mọi mặt của sức khỏe. Nghiên cứu này nhằm muc tiêu mô tả kết quả tự đánh giá sức khỏe cá nhân và một số yếu tố ảnh hưởng của người dân từ 40 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2019. Nghiên cứu khảo sát trên 615 đối tượng dựa trên thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả cho thấy hầu hết đối tượng cho rằng sức khỏe tổng quát của mình thuộc mức Tốt (56,91%) đến Rất tốt (31,38%). Những đối tượng nghiên cứu có thẻ bảo hiểm y tế thì tự đánh giá sức khỏe tổng quát tốt hơn 2,37 lần nhóm đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế (OR=2,37; 95%CI: 1,21; 4,64). Nhóm đối tượng tự khai báo không bị tăng huyết áp tự đánh giá sức khỏe tốt gấp 2 lần nhóm tự khai báo bị tăng huyết áp (OR=2,00; 95%CI: 1,03; 3,90). Nghiên cứu chỉ ra rằng kết quả tự đánh giá tốt về sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần, sức khỏe xã hội, chất lượng cuộc sống và tự đánh giá sức khỏe nói chung chiếm ưu thế. Kết quả tự đánh giá sức khỏe cá nhân nói chung bị ảnh hưởng bởi các đặc điểm trình độ học vấn, việc sư dung bảo hiểm y tế và việc tự khai báo tiền sư bệnh tăng huyết áp, bị đau đầu.
Summary:
Self-assessment of personal health was not only simply approaching but also a comprehensive assessment of all aspects of health. Our study described the situation of self-assessment of personal health and some related factors of people aged 40 and over in Ha Nam province in 2019. The study carried out among 615 subjects based on the crosssectional descriptive study design. The results shown the majority of respondents who supposed their general health at good level (56.91%) to very good level (31.38%). Those have health insurance who self-assess their general health was 2.37 times higher than the others (OR=2.37; 95%CI: 1.21; 4.64). Those without hypertension suppose their general health better than double the hypertension group (OR=2.00; 95%CI: 1.03; 3.90). Research showed that good self-assessment in physical health, mental health, social health, quality of life, and overall well-being prevail. The results of health self-assessment were affected by educational level, use of health insurance and self-reported of hypertension and headache.
Từ khóa:
Tự đánh giá; 40 tuổi trở lên; người cao tuổi; Hà Nam; yếu tố ảnh hưởng
Keywords:
Self - assessment; over 40 years old; the elderly; Ha Nam; affected features
File nội dung:
o2007147.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log