Thứ tư, 01/02/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỷ lệ hiện mắc tiền đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại tỉnh Bình Dương
Kiến thức, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và một số yếu tố liên quan của các bà mẹ có con 7 - 12 tháng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2022
Chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của người cao tuổi tại Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Trang: 65
Tập 31, số 6 2021

ĐẶC ĐIỂM DI TRUYỀN CỦA CHỦNG KLEBSIELLA PNEUMONIAE LÂM SÀNG KHÁNG PHỔ MỞ RỘNG PHÂN LẬP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

GENETIC CHARACTERIZATION OF A CLINICAL EXTENSIVELY DRUG RESISTANT KLEBSIELLA PNEUMONIAE ISOLATED IN HO CHI MINH CITY
Tác giả: Lê Thị Liên, Lê Võ Hồng Ngọc, Lê Hà Tầm Dương, Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Hạnh Lan, Hoàng Ngọc Khánh Quỳnh, Lê Thị Thanh Thùy, Bùi Thế Trung, Trần Khánh Linh, Trần Thị Bích Phượng, Võ Trần Ngọc Trinh, Lương Thị Mỹ Ngân, Cao Thị Bảo Vân
Tóm tắt:
Klebsiella pneumoniae thuộc nhóm tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện hàng đầu. Việc lựa chọn kháng sinh điều trị hiệu quả trở nên nan giải khi vi khuẩn tiếp nhận và kết hợp nhiều cơ chế trở thành chủng kháng phổ mở rộng (XDR), chỉ còn nhạy cảm với một hoặc hai nhóm kháng sinh. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu nhằm mô tả đặc điểm di truyền chủng K. pneumoniae XDR lâm sàng PI15KP27 từ dữ liệu giải trình tự bằng hệ thống MinION kết hợp với MiSeq. Kết quả phân tích bộ gene PI15KP27 cho thấy chủng có một nhiễm sắc thể dài 5.247.824bp và ba plasmid vòng có kích thước lần lượt là 222.330bp, 144.138bp và 121.851bp. Ngoài 29 gene kháng tìm được dựa trên cơ sở dữ liệu Resfnder, kể cả gene kháng colistin mcr-1 và carbapenem blaNDM-4, cơ sở dữ liệu CARD cung cấp thêm 14 gene quy định tính kháng liên quan đến cả bốn cơ chế bơm đào thải, giảm tính thấm của màng, tác động đến mục tiêu và bất hoạt bằng enzym. Việc tiếp nhận nhiều và đa dạng gene kháng có sự đóng góp quan trọng của các yếu tố di động như plasmid, yếu tố gắn chèn IS, gene tra, gene cassette. Sự kết hợp của nhiều cơ chế kháng kháng sinh trong chủng lâm sàng này làm báo động về khả năng lây lan của vi khuẩn K. pneumoniae XDR trong các cơ sở y tế.
Summary:
Klebsiella pneumoniae is one of the leading causes of hospital-acquired infections. The choice of effective antibiotic for treatment the extensively drug resistant (XDR) bacteria, which remain susceptible to only one or two antimicrobial categories, is in a serious predicament. We conducts this study aimed to describe, the genetic characterization of a clinical XDR Klebsiella pneumoniae (designed PIKP27) using whole-genome data which was sequenced by the Illumina MiSeq and Oxford Nanopore MinION platforms. The results indicated that PI15KP27 consisted of a 5,247,824-bp chromosome and three circular plasmids pKP27-MCR1, pKP27-NDM4 and pKP27-MPHA with sizes of 222.330bp, 144.138bp and 121.851bp, respectively. In addition to 29 genes identifed by Resfnder database, containing colistin resistance gene mcr-1 and carbapenem resistance gene blaNDM-4, the CARD database provided more 14 genes involving in four antimicrobial resistance mechanisms including efux, inactivation, target alteration and reduced permeability to antibiotic. The presence of mobile genetic elements, such as the plasmids, ISs, tra genes, gene cassette play important roles in evolution and diversity of multidrug resistant characteristic. The accumulation of multiple antibiotic resistance mechanisms in this clinical isolate raise alarm on potential spread of XDR K. pneumoniae in healthcare settings.
Từ khóa:
Klebsiella pneumoniae; kháng phổ mở rộng; lâm sàng; đặc điểm di truyền; Thành phố Hồ Chí Minh
Keywords:
Klebsiella pneumoniae; extensively drug resistant; clinical; genetic characterization; Ho Chi Minh City
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/375
File nội dung:
o210665.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log