Thứ tư, 01/02/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỷ lệ hiện mắc tiền đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại tỉnh Bình Dương
Kiến thức, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và một số yếu tố liên quan của các bà mẹ có con 7 - 12 tháng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2022
Chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của người cao tuổi tại Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Trang: 96
Tập 31, số 6 2021

THỰC TRẠNG TĂNG HUYẾT ÁP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở ĐỒNG BÀO DÂN TỘC CHĂM TỪ 18 TUỔI TRỞ LÊN TẠI KHU VỰC NAM TRUNG BỘ NĂM 2017

THE STATUS OF HYPERTENSION AND SOME RELATED FACTORS IN CHAM ETHNIC MINORITY 18 YEARS OF AGE OR OLDER IN THE SOUTH CENTRAL REGION IN 2017
Tác giả: Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Văn Tập, Trần Phúc Hậu, Nguyễn Thanh Bình
Tóm tắt:
Mục tiêu nghiên cứu là xác định tỷ lệ tăng huyết áp và mô tả một số yếu tố liên quan ở đồng bào Chăm khu vực Nam Trung Bộ. Thiết kế cắt ngang mô tả được tiến hành trên 5.482 đồng bào Chăm từ 18 tuổi trở lên sinh sống tại 11 xã thuộc 4 tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Định và Phú Yên từ tháng 10/2016 đến tháng 10/2017. Kết quả cho thấy, tỷ lệ đồng bào Chăm mắc tăng huyết áp là 31,5% (nam 34,4% và nữ 30,3%). Tỷ lệ đồng bào Chăm mắc tăng huyết áp mới phát hiện là 20,8% (nam 22,7% và nữ 20,1%). Một số yếu tố liên quan đến tăng huyết áp đặc trưng ở đồng bào dân tộc Chăm được tìm thấy gồm béo phì, hút thuốc lá, ăn mặn, ăn nhiều mỡ, không hoạt động thể lực, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, tình trạng kinh tế (p < 0,05). Cần đẩy mạnh công tác khám phát hiện tăng huyết áp và xây dựng các biện pháp can thiệp cộng đồng thay đổi hành vi nguy cơ nhằm hạ thấp tỷ lệ hiện mắc tăng huyết áp ở đồng bào Chăm.
Summary:
The study aimed to determine the prevalance and describe some related factors to hypertension in Cham ethnic minority 18 years of age or older in the South-Central Region. A cross-sectional study was conducted on 5.482 Cham people 18 years of age or older at 11 communes in Ninh Thuan, Binh Thuan, Binh Dinh and Phu Yen provinces from October 2016 to October 2017. The results showed that the prevalence of hypertension in Cham minority group was 31.5% (male: 34.4%, female: 30.3%). The prevalence of newly detected hypertension in the Cham minority group was 20.8% (male: 22.7%, female: 20.1%). Some factors related to hypertension in the Cham ethnic minority group found in the study included obesity, smoking, salty eating habit, consuming animal fat habit, physical inactivity, education level, marital status, and economic status (p < 0.05). It is necessary to step up the work of hypertension detection and development of risk behavioral change community interventions in order to lower the prevalence of hypertension among the Cham people.
Từ khóa:
Tăng huyết áp; yếu tố nguy cơ; đồng bào Chăm; Nam Trung Bộ
Keywords:
Hypertension; risk factor; Cham ethnic minority; South-Central Region
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/380
File nội dung:
o210696.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log