Thứ ba, 04/10/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Hành vi quan hệ tình dục trước hôn nhân và một số yếu tố liên quan của học sinh tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Mối liên quan giữa hình ảnh cảnh báo trên bao thuốc lá và ý định bỏ thuốc ở những người hút thuốc lá điếu: Khảo sát toàn cầu về hút thuốc lá ở người trưởng thành tại Việt Nam
Tỷ lệ và chủng loại biến thể huyết thanh xoắn khuẩn vàng da lưu hành ở bệnh nhân tại một số bệnh viện thuộc 3 tỉnh tại Việt Nam năm 2018 - 2019
Trang: 96
Tập 31, số 6 2021

THỰC TRẠNG TĂNG HUYẾT ÁP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở ĐỒNG BÀO DÂN TỘC CHĂM TỪ 18 TUỔI TRỞ LÊN TẠI KHU VỰC NAM TRUNG BỘ NĂM 2017

THE STATUS OF HYPERTENSION AND SOME RELATED FACTORS IN CHAM ETHNIC MINORITY 18 YEARS OF AGE OR OLDER IN THE SOUTH CENTRAL REGION IN 2017
Tác giả: Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Văn Tập, Trần Phúc Hậu, Nguyễn Thanh Bình
Tóm tắt:
Mục tiêu nghiên cứu là xác định tỷ lệ tăng huyết áp và mô tả một số yếu tố liên quan ở đồng bào Chăm khu vực Nam Trung Bộ. Thiết kế cắt ngang mô tả được tiến hành trên 5.482 đồng bào Chăm từ 18 tuổi trở lên sinh sống tại 11 xã thuộc 4 tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Định và Phú Yên từ tháng 10/2016 đến tháng 10/2017. Kết quả cho thấy, tỷ lệ đồng bào Chăm mắc tăng huyết áp là 31,5% (nam 34,4% và nữ 30,3%). Tỷ lệ đồng bào Chăm mắc tăng huyết áp mới phát hiện là 20,8% (nam 22,7% và nữ 20,1%). Một số yếu tố liên quan đến tăng huyết áp đặc trưng ở đồng bào dân tộc Chăm được tìm thấy gồm béo phì, hút thuốc lá, ăn mặn, ăn nhiều mỡ, không hoạt động thể lực, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, tình trạng kinh tế (p < 0,05). Cần đẩy mạnh công tác khám phát hiện tăng huyết áp và xây dựng các biện pháp can thiệp cộng đồng thay đổi hành vi nguy cơ nhằm hạ thấp tỷ lệ hiện mắc tăng huyết áp ở đồng bào Chăm.
Summary:
The study aimed to determine the prevalance and describe some related factors to hypertension in Cham ethnic minority 18 years of age or older in the South-Central Region. A cross-sectional study was conducted on 5.482 Cham people 18 years of age or older at 11 communes in Ninh Thuan, Binh Thuan, Binh Dinh and Phu Yen provinces from October 2016 to October 2017. The results showed that the prevalence of hypertension in Cham minority group was 31.5% (male: 34.4%, female: 30.3%). The prevalence of newly detected hypertension in the Cham minority group was 20.8% (male: 22.7%, female: 20.1%). Some factors related to hypertension in the Cham ethnic minority group found in the study included obesity, smoking, salty eating habit, consuming animal fat habit, physical inactivity, education level, marital status, and economic status (p < 0.05). It is necessary to step up the work of hypertension detection and development of risk behavioral change community interventions in order to lower the prevalence of hypertension among the Cham people.
Từ khóa:
Tăng huyết áp; yếu tố nguy cơ; đồng bào Chăm; Nam Trung Bộ
Keywords:
Hypertension; risk factor; Cham ethnic minority; South-Central Region
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/380
File nội dung:
o210696.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log