Thứ năm, 08/06/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Sự lưu hành của thực khuẩn thể tả trong môi trường nước ngoại cảnh tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, 2018 –2019
Kết quả công tác quản lý người thuộc nhóm nguy cơ cao với COVID-19 tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hiến, nhận tinh trùng và hiến, nhận noãn tại 3 Trung tâm hỗ trợ sinh sản năm 2018
Trang: 20
Tập 33, số 1 2023

TỔNG QUAN CAN THIỆP KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN ÁP DỤNG CHIẾN LƯỢC TIẾP CẬN ĐA PHƯƠNG THỨC CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI

AN OVERVIEW OF INTERVENTION STRATEGIES FOR THE IMPLEMENTATION OF INFECTION CONTROL BY WORLD HEALTH ORGANIZATION'S
Tác giả: Đặng Thị Thu Hương, Phạm Duy Hiền, Lê Kiến Ngãi, Tạ Đình Liêm, Lê Nho Khuê, Nguyễn Văn Đạt, Phan Văn Tường
Tóm tắt:
Nghiên cứu này nhằm mục tiêu tổng hợp các đánh giá hiệu quả của các biện pháp can thiệp kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe, tập trung vào phương pháp tiếp cận đa phương thức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Kiểm soát nhiễm khuẩn là một ưu tiên quan trọng trong các cơ sở y tế để đảm bảo chất lượng chăm sóc và tổng quan tìm kiếm các chiến lược triển khai cải thiện về kiểm soát nhiễm khuẩn đã được áp dụng. Cách tiếp cận đa phương thức bao gồm thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn cập nhật, đào tạo nhân viên y tế, giám sát và cung cấp phản hồi để cải thiện kiến thức, thái độ và thực hành về kiểm soát nhiễm khuẩn. Việc triển khai các biện pháp phù hợp tùy thuộc vào nguồn lực của từng cơ sở, nhưng ưu tiên các giải pháp cơ bản như phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa theo đường lây truyền đặc biệt thực hiện vệ sinh tay hiệu quả.
Summary:
This study aims to synthesize the evaluation of the effectiveness of interventions for infection control in healthcare settings, with a focus on the World Health Organization’s (WHO) multimodal approach. Infection control was a critical priority in medical facilities to ensure quality of care, and the review sought effective antimicrobial methods to prevent nosocomial infections. The multimodal approach included implementing updated infection control procedures, training health workers on infection control, and monitoring and providing feedback to improve knowledge, attitudes, and practices on infection control. The implementation of appropriate measures depended on the resources of each facility, but prioritized basic solutions such as standard and transmission prevention, particularly through effective hand hygiene.
Từ khóa:
Kiểm soát nhiễm khuẩn; nhiễm khuẩn bệnh viện; can thiệp kiểm soát nhiễm khuẩn; tiếp cận đa phương thức, nhiễm khuẩn huyết
Keywords:
Infection control; nosocomial infection; infection control intervention; multimodal approach
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/937
File nội dung:
r230120.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log