Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 20
Tập 33, số 1 2023

TỔNG QUAN CAN THIỆP KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN ÁP DỤNG CHIẾN LƯỢC TIẾP CẬN ĐA PHƯƠNG THỨC CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI

AN OVERVIEW OF INTERVENTION STRATEGIES FOR THE IMPLEMENTATION OF INFECTION CONTROL BY WORLD HEALTH ORGANIZATION'S
Tác giả: Đặng Thị Thu Hương, Phạm Duy Hiền, Lê Kiến Ngãi, Tạ Đình Liêm, Lê Nho Khuê, Nguyễn Văn Đạt, Phan Văn Tường
Tóm tắt:
Nghiên cứu này nhằm mục tiêu tổng hợp các đánh giá hiệu quả của các biện pháp can thiệp kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe, tập trung vào phương pháp tiếp cận đa phương thức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Kiểm soát nhiễm khuẩn là một ưu tiên quan trọng trong các cơ sở y tế để đảm bảo chất lượng chăm sóc và tổng quan tìm kiếm các chiến lược triển khai cải thiện về kiểm soát nhiễm khuẩn đã được áp dụng. Cách tiếp cận đa phương thức bao gồm thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn cập nhật, đào tạo nhân viên y tế, giám sát và cung cấp phản hồi để cải thiện kiến thức, thái độ và thực hành về kiểm soát nhiễm khuẩn. Việc triển khai các biện pháp phù hợp tùy thuộc vào nguồn lực của từng cơ sở, nhưng ưu tiên các giải pháp cơ bản như phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa theo đường lây truyền đặc biệt thực hiện vệ sinh tay hiệu quả.
Summary:
This study aims to synthesize the evaluation of the effectiveness of interventions for infection control in healthcare settings, with a focus on the World Health Organization’s (WHO) multimodal approach. Infection control was a critical priority in medical facilities to ensure quality of care, and the review sought effective antimicrobial methods to prevent nosocomial infections. The multimodal approach included implementing updated infection control procedures, training health workers on infection control, and monitoring and providing feedback to improve knowledge, attitudes, and practices on infection control. The implementation of appropriate measures depended on the resources of each facility, but prioritized basic solutions such as standard and transmission prevention, particularly through effective hand hygiene.
Từ khóa:
Kiểm soát nhiễm khuẩn; nhiễm khuẩn bệnh viện; can thiệp kiểm soát nhiễm khuẩn; tiếp cận đa phương thức, nhiễm khuẩn huyết
Keywords:
Infection control; nosocomial infection; infection control intervention; multimodal approach
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/937
File nội dung:
r230120.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log