Thứ năm, 05/10/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở học sinh Trung học phổ thông tại huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang, năm 2021
Tình trạng dinh dưỡng ở học sinh trung học phổ thông tại một số huyện của tỉnh Sơn La, năm 2020
Một số đặc điểm dịch tễ các trường hợp mắc cúm tại Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 - 2023
Trang: 37
Tập 32, số 5 2022

KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH CỦA BỆNH NHÂN MẮC BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN PHỔI HẢI PHÒNG NĂM 2021

KNOWLEDGE AND PRACTICE OF PATIENTS WITH COPD AT HAI PHONG LUNG HOSPITAL 2021
Tác giả: Nguyễn Đức Thọ, Bùi Hải Hà
Tóm tắt:
Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (BPTNMT) có tỉ lệ mắc và tử vong hàng đầu, gây nên gánh nặng về kinh tế và xã hội. Kiến thức và thực hành đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho người bệnh. Nghiên cứu nhằm mục tiêu mô tả kiến thức và thực hành của bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại phòng Quản lý Hen-BPTNMT, Bệnh viện Phổi Hải Phòng năm 2021. Chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang khảo sát kiến thức thực hành trên 320 bệnh nhân về BPTNMT tại phòng Quản lý Hen-BPTNMT, Bệnh viện Phổi Hải Phòng từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2021. Kết quả cho thấy kiến thức và thực hành tốt về BPTNMT đạt theo thứ tự 42,2% và 47,2%. Hầu hết bệnh nhân có kiến thức về nguyên nhân, triệu chứng, phòng và chữa bệnh. Một vài mục thực hành của người bệnh chưa đúng như ho có kiểm soát (64,4%); tập thở (58,7%); sử dụng dụng cụ hít (58,7%) và 34,1% bệnh nhân còn hút thuốc. Nghiên cứu cho thấy kiến thức và thực hành của người bệnh về BPTNMT chưa thực sự tốt nên cần phải thường xuyên giáo dục kiến thức và tập trung thực hành những kĩ năng như tự phục hồi chức năng hô hấp, sử dụng dụng cụ hít và cai thuốc cho người bệnh.
Summary:
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a leading cause of morbidity and mortality worldwide that induces an economic and social burden. The knowledge and practice of the disease play an important role in improving the health and quality of life of patients. Our study aims at describing the knowledge and practice of patients with COPD at the Asthma-COPD Management Department of Haiphong Lung Hospital in 2021. We used a cross-sectional study to survey the knowledge and practice of 320 patients about COPD at the Asthma-COPD Management Department of Haiphong Lung Hospital from Mar to Sep 2021. Results show that the good knowledge and practice of patients with COPD reach 42.2% and 47.2% respectively. Most patients know the causes, symptoms, preventions and treatments of COPD. Some aspects of the practice of patients do not correct such as controlled cough (64.4%), breathing exercises (58.7%), using inhalers (58.7%) and 34.1% of patients still smoking. Conclusion: the knowledge and practice of patients about COPD are not good, so It is necessary to educate knowledge regularly and focus on practising self-rehabilitation of respiratory function, using inhalers and smoking cessation for patients.
Từ khóa:
Kiến thức; thực hành; bệnh phổi tắc ngẽn mạn tính; Bệnh viện Phổi Hải Phòng
Keywords:
Knowledge; practice; chronic obstructive pulmonary disease; Hai Phong Lung Hospital
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/745
File nội dung:
o220537.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log