Thứ sáu, 19/08/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 80
Tập 32, số 5 2022

YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ TRÊN BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP, HẢI PHÒNG NĂM 2021

FACTORS RELATED TO SURGICAL SITE INFECTION OF PATIENTS AT VIET TIEP FRIENDSHIP HOSPITAL, HAI PHONG IN 2021
Tác giả: Cáp Minh Đức, Phạm Minh Khuê, Vũ Thị Thanh Hương, Đoàn Văn Hiển, Nguyễn Thị Thu Hương
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành tại tất cả các khoa Ngoại, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, Hải Phòng trong thời gian từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 6 năm 2021 nhằm mô tả một số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn vết mổ (NKVM) trên bệnh nhân. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong tổng số 2866 bệnh nhân, tỷ lệ NKVM là 4,3%. Các yếu tố liên quan đến NKVM bao gồm: Bệnh nhân mắc bệnh mạn tính (OR = 6,37; 95%CI: 3,19 - 12,72), thời gian nằm viện > 7 ngày (OR = 1,93; 95%CI: 1,18 - 3,18), điểm ASA > 2 (OR = 8,30; 95%CI: 3,64 - 18,96), phẫu thuật nhiễm (OR = 4,50: 95%CI: 2,62 - 7,71), phẫu thuật sạch nhiễm (OR = 2,35; 95%CI: 1,58 - 3,51) và thời gian phẫu thuật > 60 phút (OR = 1,87; 95%CI: 1,21 - 2,87). Bệnh viện cần có quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn đặc biệt tại phòng mổ cho những bệnh nhân có bệnh mãn tính kèm theo, những loại phẫu thuật có nguy cơ nhiễm khuẩn cao như loại phẫu thuật nhiễm, phẫu thuật sạch nhiễm và thời gian phẫu thuật > 60 phút để hạn chế nguy cơ mắc NKVM.
Summary:
A cross - sectional descriptive study was conducted at all surgical departments, Viet Tiep Friendship Hospital, Hai Phong from March 2021 to June 2021 to describe some factors related to surgical site infection (SSI) of patients. The result showed that in a total of 2866 patients, the rate of SSI was 4.3%. Factors related to SSI included: Patients with chronic disease (OR = 6.37; 95% CI: 3.19 - 12.72), hospital stay time > 7 days (OR = 1.93; 95%CI: 1.18 - 3.18), ASA score > 2 (OR = 8.30; 95%CI: 3.64 - 18.96), infected surgery (OR = 4.50: 95% CI: 2.62 - 7.71), clean surgery (OR = 2.35; 95% CI: 1.58 - 3.51) and surgery time > 60 minutes (OR = 1.87; 95% CI: 1.21 - 2.87). Hospitals should have special infection control procedures in the operating room for patients having chronic comorbidities, highrisk surgical procedures such as infectious surgery, clean surgery, and surgical time > 60 minutes to limit the risk of SSI.
Từ khóa:
Nhiễm khuẩn vết mổ; Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp
Keywords:
Surgical site infection; Viet Tiep Friendship Hospital
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/751
File nội dung:
o220580.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log