Thứ bảy, 25/06/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 16
Tập 32, số 2 2022 Phụ bản

ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM TỪ NĂM 1998 - 2020

EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF DENGUE FEVER IN THE NORTH OF VIETNAM FROM 1998 TO 2020
Tác giả: Trần Như Dương, Vũ Trọng Dược, Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Thị Mai Anh, Vũ Sinh Nam
Tóm tắt:
Giám sát bệnh sốt xuất huyết dengue (SXHD) là một công việc thường xuyên rất quan trọng trong dịch tễ học nhằm đánh giá tình hình bệnh dịch cũng như giúp các nhà chuyên môn đưa ra các chiến lược phòng chống dịch kịp thời, hiệu quả. Sử dụng phương pháp nghiên cứu dịch tễ học mô tả, hồi cứu số liệu của hệ thống giám sát thường xuyên tại miền Bắc, Việt Nam giai đoạn 1998 - 2020 nhằm mô tả đặc điểm dịch tễ học bệnh sốt xuất huyết dengue. Kết quả cho thấy SXHD là bệnh truyền nhiễm lưu hành tại miền Bắc, Việt Nam. Trong giai đoạn từ 1998 - 2020 tại miền Bắc Việt Nam, trung bình mỗi năm ghi nhận 8.683 trường hợp mắc, trong đó chỉ có từ 1 - 2 trường hợp tử vong. Năm 2017 có số mắc cao nhất trong lịch sử ghi nhận của hệ thống giám sát với 55.531 trường hợp mắc, 7 trường hợp tử vong. Số mắc và tử vong do SXHD chủ yếu tại khu vực Đồng bằng sông Hồng (chiếm 72,6% ca mắc toàn khu vực). Lứa tuổi mắc nhiều nhất là người trưởng thành > 15 tuổi. Số ca mắc SXHD đang gia tăng theo từng năm và có chu kỳ khoảng 10 năm lại có một năm ghi nhận số mắc tăng cao. Số ca mắc SXHD gia tăng vào các tháng 6 đến tháng 11 tuy nhiên vẫn xuất hiện rải rác tại tất cả các tháng trong năm
Summary:
Surveillance of dengue hemorrhagic fever (DHF) is a routine task that is very important in epidemiology in order to assess the epidemic situation as well as help experts devise timely and effective epidemic prevention strategies. Using descriptive epidemiological research methods, retrospective data of the regular surveillance system in the North, Vietnam in the period 1998 - 2020 to describe the epidemiological characteristics of dengue fever. The results show that: Dengue is an infectious disease circulating in the North, Vietnam. In the period from 1998 to 2020 in the North of Vietnam, an average of 8,683 cases were recorded each year, of which only 1.5 deaths. 2017 had the highest number of cases in the history of the surveillance system with 55,531 cases, 7 deaths. The number of cases and deaths due to dengue is mainly in the Red River Delta region (accounting for 72.6% of cases in the whole region). The most affected age group is adults > 15 years old. The number of dengue cases is increasing year by year and with a cycle of about 10 years, there is an increase in the number of cases every year. The number of dengue cases increased in June to November but still appeared sporadically in all months of the year.
Từ khóa:
Sốt xuất huyết dengue; dịch tễ học; miền Bắc Việt Nam
Keywords:
Dengue hemorrhagic fever; epidemiology; North Vietnam
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/604
File nội dung:
o220216.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log