Thứ bảy, 25/06/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 194
Tập 32, số 2 2022 Phụ bản

SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA QUẦN THỂ VECTOR AEDES THEO MÙA VÀ SỰ LƯU HÀNH CỦA VI RÚT LÂY TRUYỀN QUA MUỖI AEDES TẠI 20 TỈNH MIỀN NAM VIỆT NAM TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2020

SEASONAL FLUCTUATION AND DENGUE VIRUS CIRCULATION IN SOUTHERN VIETNAM FROM 2011 TO 2020
Tác giả: Lê Trọng Thảo Ly, Lý Huỳnh Kim Khánh, La Hoàng Huy, Lê Nguyễn Thùy Duy, Phạm Thị Thúy Ngọc, Lê Thanh Tùng, Vũ Hải Hà, Phan Trọng Lân
Tóm tắt:
Nghiên cứu hồi cứu số liệu giám sát véc tơ thường xuyên 20 tỉnh/ thành phố thuộc khu vực phía Nam giai đoạn 2011 - 2020 nhằm mô tả sự biến động của quần thể véc tơ Aedes theo mùa và sự lưu hành của vi rút lây truyền qua muỗi Aedes. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong 10 năm gần đây, quần thể véc tơ Aedes có xu hướng tăng lên vào mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 11) và giảm vào các tháng mùa khô (từ tháng 12 đến tháng 4). Chỉ số Breteau luôn duy trì ở mức cao (BI > 20). Véc tơ Aedes aegypti chiếm ưu thế so với Aedes albopictus với sự ghi nhận tại 100% các điểm giám sát, trong khi Aedes albopictus chỉ được ghi nhận tại một số địa phương và tại một vài thời điểm trong suốt 10 năm qua với chỉ số muỗi rất thấp. Cụ thể chỉ số mật độ muỗi (DI) dao động từ 0,03 đến 0,17 con/ nhà, chỉ số nhà có muỗi (HI) dao động từ 3,3% đến 13,3%. Sự lưu hành của 4 týp vi rút Dengue và vi rút Zika trên muỗi cũng được ghi nhận. Hoạt động giám sát thường xuyên véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết có vai trò quan trọng và là cơ sở để lập kế hoạch kiểm soát chủ động và dự báo dịch bệnh.
Summary:
This study aims to describe seasonal fluctuation and dengue virus circulation in Southern Vietnam from 2011 to 2020. This was a retrospective descriptive study which used data from surveillance in 20 provinces or cities in the southern region in the period from 2011 to 2020, focusing on the seasonal variation of the Aedes population. The results showed that in the last 10 years, the Aedes population tended to increase in the rainy season (from May to November) and decrease in the dry season (from December to April). Breteau Index (BI) maintained above 20 during this period of time. Aedes aegypti vector was dominant over Aedes albopictus with the record of 100% of the monitoring points. While Aedes albopictus was recorded only in some localities with sporadic density data (DI). This index of Aedes albopictus fluctuated from 0.03 to 0.17 per house. The house index of Aedes albopictus (HI) fluctuated from 3.3% to 13.3%. Circulation of four types of Dengue virus and Zika virus among mosquitoes was reported. Regular surveillance of dengue vectors plays an important role in planning and forecasting related diseases.
Từ khóa:
Giám sát; Dengue; Aedes; vi rút
Keywords:
Surveillance; Dengue; Aedes; virus
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/625
File nội dung:
o2202194.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log