Thứ năm, 08/06/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Sự lưu hành của thực khuẩn thể tả trong môi trường nước ngoại cảnh tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, 2018 –2019
Kết quả công tác quản lý người thuộc nhóm nguy cơ cao với COVID-19 tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hiến, nhận tinh trùng và hiến, nhận noãn tại 3 Trung tâm hỗ trợ sinh sản năm 2018
Trang: 142
Tập 32, số 2 2022 Phụ bản

XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN LOÀI VÀ VI RÚT DENGUE TRÊN MUỖI AEDES TẠI Ổ DỊCH KHU VỰC MIỀN TRUNG VIỆT NAM, 2018 - 2020

IDENTIFICATION OF SPECIES COMPOSITION AND DENGUE VIRUS FROM AEDES VECTOR AT OUTBREAK SITES IN CENTRAL VIETNAM, 2018 - 2020
Tác giả: Đinh Quang Nhựt, Nguyễn Thị Hải Bình, Nguyễn Thành Đông, Bùi Thanh Phú, Trịnh Công Thức, Nguyễn Xuân Hiếu, Hồ Quang Hà, Đỗ Thị Di Thiện, Lê Xuân Huy, Đỗ Thái Hùng, Vũ Sinh Nam
Tóm tắt:
Xác định thành phần loài và vi rút Dengue trên muỗi có vai trò quan trọng trong xử lý ổ dịch và phòng chống sốt xuất huyết dengue (SXHD) chủ động. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu xác định thành phần loài và vi rút dengue trên muỗi Aedes tại ổ dịch khu vực miền Trung Việt Nam, 2018 - 2020. Nghiên cứu đã thu thập mẫu muỗi tại các ổ dịch trên địa bàn 11 tỉnh khu vực miền Trung từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 12 năm 2020. Muỗi được thu thập bằng máy Backpack tại ổ dịch, phân loại sơ bộ thành phần loài, bảo quản muỗi trong bình ni tơ lỏng và vận chuyển về Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm bằng phương pháp RTPCR. Tổng số 10.984 cá thể muỗi đã thu được trên 155 ổ dịch, gồm 4 giống là Aedes, Culex, Anopheles, Armigeres; trong đó muỗi Aedes sp. là 7.392 cá thể chiếm tỷ lệ 67,3%, muỗi Culex sp. 2.625 cá thể chiếm tỷ lệ 23,9%, muỗi Anophelles sp. là 879 cá thể chiếm 8% và muỗi Armigeres sp. là 92 cá thể chiếm 0,8%. Kết quả xét nghiệm chỉ xác định thấy vi rút Dengue trên muỗi Đà Nẵng 2 DENV4 (0,49%), Bình Định 2 DENV4 (0,2%), Khánh Hòa 1 DENV1 (0,04%). Đây là nghiên cứu đầu tiên ở khu vực miền Trung về xác định vi rút Dengue trên muỗi bằng kỹ thuật RT- PCR. Cần tiếp tục giám sát tỷ lệ nhiễm vi rút Dengue trên muỗi ở các ổ dịch để chủ động phòng chống SXHD hiệu quả hơn
Summary:
Identification of species composition and dengue virus’types in mosquitoes plays an important role in vector control and actively prevention of dengue fever outbreak. This study aims to identification of species composition and dengue virus from Aedes vector at outbreak sites in central Vietnam, 2018 - 2020. This study was conducted to collected mosquito samples from outbreaks in 11 provinces in the Central region from May 2018 to December 2020. Mosquitoes were collected by Backpack machine at outbreak sites. Then the mosquito’s samples were preliminary classificated of species identification, stored in liquid nitrogen and transported to Nha Trang Pasteur Institute for later testing by RT-PCR. A total of 10,984 mosquitoes were collected out of 155 outbreak sites, included Aedes, Culex, Anopheles, Armigeres species; species composition as following 7.392 belong to Aedes sp., accounted for 67.3%, 2.625 were Culex sp., accounted 23.9%, 879 were Anopheles sp. Accounted for 8% and 92 for Armigeres sp. Accounted for 0.8%. Test results from those mosquitoe samples showed only dengue virus types as following 2 DENV4 (0.49%) in Da Nang, 2 DENV4 (0.2%) in Binh Dinh and 1 DENV1 (0.04%) in Khanh Hoa. This is the first study in the Central region on the identification of dengue virus in mosquitoes using RT-PCR technique. Future studies need to continue to monitor dengue virus infection rates in mosquitoes at outbreak sites in order to control and prevent Dengue more effectively.
Từ khóa:
Thành phần loài; vi rút Dengue; muỗi Aedes; ổ dịch
Keywords:
Species composition; dengue virus; Aedes mosquitoes; outbreak
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/619
File nội dung:
o2202142.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log