Thứ bảy, 25/06/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 9
Tập 32, số 2 2022 Phụ bản

SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1999 – 2020

DENGUE FEVER IN VIETNAM IN THE PERIOD 1999 – 2020
Tác giả: Vũ Hải Hà, Tòng Thị Thu Hà, Phạm Quang Thái, Ngũ Duy Nghĩa, Vũ Sinh Nam, Trần Như Dương
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm xác định tỷ lệ và mô tả xu hướng sốt xuất huyết dengue (SXHD) tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1999 – 2020. Kết quả cho thấy, có tổng số 1.844.407 trường hợp mắc SXHD và 1.250 trường hợp tử vong trong giai đoạn 1999 - 2020. Tỷ lệ mắc SXHD/100.000 dân tại Việt Nam có xu hướng tăng lên, trung bình hằng năm tăng 9,6% (95% CI: 1,4% – 18,6 %). Tỷ lệ chết/mắc SXHD có xu hướng giảm, trung bình hằng năm bằng 11,7% (95%CI: 8,4 – 14,9%). Tháng 2 đến tháng 4 có số mắc trung bình thấp nhất, số mắc cao tập trung vào các tháng 7 đến tháng 11 với 1 tháng đỉnh dịch vào thời gian này. Tỷ lệ mắc SXHD/100.000 dân có sự phân bố không đồng đều giữa các tỉnh/ thành và vùng trong cả nước và có xu hướng tăng dần từ Bắc vào Nam. Cần tăng cường hơn nữa công tác phòng bệnh SXHD trong bối cảnh bệnh vẫn đang có xu hướng tăng dần.
Summary:
A cross - sectional descriptive study was conducted to determine the incidence and describe trends of dengue fever in Vietnam during the period from 1999 to 2020. The results showed that there were a total of 1,844,407 dengue cases and 1,250 deaths during 1999 and 2020. The incidence rate of dengue fever per 100,000 population in Vietnam tended to increase, with an average annual increase of 9.6% (95% CI: 1.4% - 18.6%). The case fatality rate of dengue fever tended to decrease, with annual average decrease 11.7% (95%CI: 8.4 – 14.9%). The lowest average number of cases was in February to April, the highest number of cases was in July to November with 1 month of peak epidemic at this time. The incidence rate of dengue fever per 100,000 population was unevenly distributed among provinces/ cities and regions in the country, and it tended to increase gradually from north to south. It is necessary to further strengthen the prevention of dengue fever in the context that that disease is still on an increasing trend.
Từ khóa:
Sốt xuất huyết dengue; tỷ lệ mắc; tỷ lệ chết; Việt Nam
Keywords:
Dengue fever; morbidity; mortality; Vietnam
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/603
File nội dung:
o220209.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log