Thứ năm, 08/06/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Sự lưu hành của thực khuẩn thể tả trong môi trường nước ngoại cảnh tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, 2018 –2019
Kết quả công tác quản lý người thuộc nhóm nguy cơ cao với COVID-19 tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hiến, nhận tinh trùng và hiến, nhận noãn tại 3 Trung tâm hỗ trợ sinh sản năm 2018
Trang: 184
Tập 32, số 2 2022 Phụ bản

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIÁM SÁT MUỖI AEDES SP BẰNG BẪY GRAVID AEDES TRAP TẠI ĐỒNG NAI NĂM 2019 - 2020

EFFECTIVENESS OF SURVEILLANCE OF AEDES SP MOSQUITOES BY GRAVID AEDES TRAP IN DONG NAI, 2019 - 2020
Tác giả: La Hoàng Huy, Lê Trọng Thảo Ly, Đỗ Kiến Quốc, Phạm Thị Thúy Ngọc, Lê Nguyễn Thùy Duy, Lý Huỳnh Kim Khánh, Vũ Hải Hà, Phan Trọng Lân
Tóm tắt:
Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả giám sát muỗi Aedes Sp bằng bẫy Gravid Aedes Trap tại Đồng Nai năm 2019 - 2020, so sánh hiệu quả khi thu thập muỗi Aedes sp. bằng bẫy Gravid Aedes Trap (GAT) và máy hút muỗi cầm tay được thực hiện tại 6 xã tại tỉnh Đồng Nai từ tháng 09/2019 đến 12/2020, mỗi xã đặt 30 bẫy GAT và thu thập muỗi 2 tuần/lần tại bẫy GAT và bằng máy hút muỗi cầm tay. Kết quả cho thấy bẫy GAT thu thập được nhiều muỗi Aedes sp. cái hơn 4,6 lần máy hút muỗi cầm tay (3324/715). Cụ thể, bẫy GAT thu thập nhiều muỗi Aedes aegypti hơn máy hút cầm tay 4,2 lần (2745/651) và thu nhiều muỗi Aedes albopictus hơn máy hút cầm tay 9 lần (579/64). Xu hướng véc tơ theo thời gian (chỉ số mật độ muỗi (con/ nhà) DI) ở điểm thành thị khi giám sát bằng bẫy GAT gần giống với với khi giám sát bằng máy hút cầm tay. DI muỗi ở điểm nông thôn không có sự tương đồng theo thời gian khi so sánh 2 phương pháp bẫy GAT và máy hút cầm tay. Bẫy GAT hiệu quả, ít tốn công, khách quan hơn phương pháp máy hút cầm tay hiện dùng. Cần xây dựng chỉ số ngưỡng cho giám sát bằng bẫy GAT để thay thế cho chỉ số DI của máy hút muỗi cầm tay.
Summary:
This study aims to evaluated effectiveness of Surveillance of Aedes sp mosquitoes by Gravid Aedes trap in Dong Nai, 2019 - 2020. A study on comparing the efficiency of collecting Aedes sp mosquitoes by Gravid Aedes Trap (GAT) traps and aspirator was conducted in 6 communes in Dong Nai province from 09/2019 to 12/2020, each commune set up 30 GAT traps and collected mosquitoes every 2 weeks by GAT trap and aspirator. The results showed that the GAT trap collected 4.6 times more female Aedes sp mosquitoes than the aspirator (3324/715). Specifically, the GAT trap collected 4.2 times more Aedes aegypti mosquitoesthan the aspirator collected (2745/651) and the GAT trap collected 9 times more Aedes albopictus mosquitoes than the aspiratorcollected (579/64). The trend of vector over time (DI) in urban areas by GAT trap was almost the same by aspirator. DI in rural areas had no similarity when comparing the two methods of GAT and aspirator. GAT traps were more effective, less laborious, and more objective than the aspirator method. The GAT index for monitoring should be established to replace the DI index of aspirator.
Từ khóa:
Giám sát muỗi; bẫy GAT; Đồng Nai
Keywords:
Mosquito surveillance; GAT trap; Dong Nai
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/624
File nội dung:
o2202184.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log