Thứ tư, 16/06/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Mối liên quan giữa véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue và các yếu tố khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh, 2019 - 2020
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tiêm vắc xin Viêm gan B sơ sinh tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, năm 2020
Hiệu quả sử dụng sữa tươi bổ sung 19 vi chất dinh dưỡng và khoáng chất đối với tình trạng dinh dưỡng trẻ tiểu học tại tỉnh miền núi phía Bắc, năm 2018
Trang: 141
Tập 31, số 1 2021

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TẠI PHÒNG KHÁM NỘI, KHOA KHÁM BỆNH, TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NAM SÁCH, TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2018 - 2019

SOME FACTORS RELATED TO HYPERTENSION MANAGEMENT AT INTERNAL MEDICINE CLINICS, MEDICAL EXAMINATION DEPARTMENT, NAM SACH MEDICAL CENTER, HAI DUONG PROVINCE IN 2018 - 2019
Tác giả: Nguyễn Quang Hùng, Trần Thị Thanh, Trần Thị Thúy Hà, Phạm Minh Khuê
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm mô tả một số yếu tố liên quan đến công tác quản lý điều trị bệnh tăng huyết áp (THA) tại Trung tâm y tế Nam Sách năm 2018 - 2019. Kết quả điều tra 510 bệnh nhân tăng huyết áp đến khám tại Trung tâm y tế Nam Sách từ tháng 10/2018 đến tháng 9/2019 cho thấy, các yếu tố liên quan bao gồm: Giới (nam); những bệnh nhân trong gia đình có người mắc bệnh tăng huyết áp; những bệnh nhân không đo huyết áp thường xuyên quản lý bệnh THA kém hơn so với nhóm còn lại (p<0,05). Các yếu tố tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tiền sử gia đình, BMI, điều kiện kinh tế và tình trạng sống chung của bệnh nhân không thấy liên quan có ý nghĩa thống kê đến tình trạng quản lý bệnh (p>0,05). Các khó khăn trong việc quản lý bệnh tăng huyết áp tại trung tâm y tế chủ yếu do tâm lý chủ quan của bệnh nhân
Summary:
A cross - sectional descriptive study aimed to describe some factors related to hypertension management at internal medicine clinics, medical examination department, Nam Sach medical center, Hai Duong province in 2018 - 2019. The data was collected among 510 outpatient hypertensive patients under management at Nam Sach Medical Center from October 2018 to September 2019. Results showed that the relevant factors include gender (male); patients in the family with someone with hypertension; patients who did not regularly measure blood pressure (p < 0.05). The factors of age, education level, occupation, family history, BMI, economic condition, and patient general living status were not found statistically relevant to the status of disease management (p > 0.05). The difculties in managing hypertension in the health center were mainly the subjective psychology of the patients.
Từ khóa:
Yếu tố liên quan; quản lý tăng huyết áp; Nam Sách; Hải Dương
Keywords:
Related factors; hypertension management, Nam Sach, Hai Duong
File nội dung:
o2101141.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log