Thứ hai, 20/09/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng quản lý sử dụng kháng sinh của ba bệnh viện tại tỉnh Khánh Hòa, 2020
Niềm tin vào thuốc của người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020
Thực trạng tử vong do bệnh dại ở người tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2016 – 2020
Trang: 273
Tập 31, số 1 2021

THỰC TRẠNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ ÍCH MỘC, XÃ THỦY SƠN, HUYỆN THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG NĂM 2019

SITUATION OF INJURIES AMONG PUPILS AT LE ICH MOC SECONDARY SCHOOL, THUY SON COMMUNE, THUY NGUYEN DISTRICT, HAI PHONG IN 2019
Tác giả: Hoàng Thị Giang, Nguyễn Quỳnh Phương, Nguyễn Quang Chính, Nguyễn Thị Thắm
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 1020 học sinh trường Trung học cơ sở Lê Ích Mộc, xã Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, 2019 nhằm mô tả thực trạng tai nạn thương tích của học sinh tại địa bàn này. Kết quả cho thấy tỉ lệ học sinh bị tai nạn thương tích trong năm 2019 (từ 1/1/2019 đến 31/12/2019) là 20,3%, trong đó tỉ lệ ở học sinh nam là 22,9% và ở học sinh nữ là 17,4%. Nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn thương tích là ngã (36,2%), tai nạn giao thông (30,2%) và do vật sắc nhọn (8,7%). Địa điểm hay xảy ra tai nạn là nhà (42,7%) và trên đường đi học (42,2%). Thời điểm thường xảy ra tai nạn là từ tháng 5 đến tháng 8 và trong khung giờ từ 17-19 giờ. Vị trí tổn thương thường gặp là chi dưới (47,4%) và chi trên (30,6%). Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc tăng cường các hoạt động truyền thông về phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh.
Summary:
A cross - sectional descriptive study with 1020 pupilsat Le Ich Moc Secondary school, Thuy Son Commune, Thuy Nguyen district, Hai Phong, was conducted in 2019 in order to describe the situation of injury among pupils population in this area. The results showed that the proportion of pupil having injured in 2019 (from January 1st to December 31th 2019) was 20.3%, of which there were 22.9% and 17.4%, for boys and girls, respectively. The main causes of injuries were falls (36.2%), trafc accidents (30.2%) and sharp objects (8.7%). The most common places for accidents were at home (42.7%) and on the way to school (42.2%). Most of accident occurreds from May to August and within the daily time frame from 17-19 hours. Common lesions were lower limbs (47.4%) and upper limbs (30.9%). It is needed to maintain a close coordination between families, schools and the community in enhancing the communication activities on prevention of injuries in the pupils.
Từ khóa:
Tai nạn thương tích; học sinh trung học cơ sở; Thủy Nguyên; Hải Phòng
Keywords:
Injuries; pupils; Thuy Nguyen district; Hai Phong
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/61
File nội dung:
o2101273.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log