Thứ năm, 25/02/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tuân thủ nguyên tắc điều trị của bệnh nhân đái tháo đường trong dịch bệnh Covid- 19: nghiên cứu định tính dưới góc nhìn từ người bệnh tại Việt Nam
Trải nghiệm của người bệnh trong quá trình điều trị nội trú tại Bệnh viện Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, năm 2020
Mức độ vận động thể lực ở người bệnh tăng huyết áp
Trang: 34
Tập 31, số 1 2021

THỰC TRẠNG TIÊM CHỦNG CỦA TRẺ DƯỚI 1 TUỔI TẠI XÃ THỦY SƠN, HUYỆN THỦY NGUYÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2019

IMMUNIZATION SITUATION OF CHILDREN UNDER 1 YEAR OF AGE IN THUY SON COMMUNE, THUY NGUYEN DISTRICT, HAI PHONG CITY IN 2019
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Ngọc Uyên, Nguyễn Quang Hùng, Nguyễn Thị Thắm, Hoàng Thị Giang
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang trên 130 bà mẹ và 130 trẻ từ 12-23 tháng tuổi tại xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng từ 10/12/2019 đến 20/05/2020 nhằm mô tả thực trạng tiêm chủng của trẻ dưới 1 tuổi năm 2019 trên địa bàn. Kết quả: 100% trẻ được tiếp cận chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR). Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch 8 loại vắc xin là 15,38%. 70,77% trẻ được tiêm chủng đầy đủ, trẻ bỏ mũi tiêm chủ yếu là do bà mẹ lo ngại tính an toàn của vắc xin (48,15%) và không biết phải tiêm vắc xin đó (25,93%). 15,38% trẻ được tiêm chủng đúng lịch 8 loại vắc xin, tiêm chủng sai lịch do trẻ bị ốm (75,93%), chương trình TCMR thiếu vắc xin (50 %) và sự lo ngại tính an toàn của vắc xin (24,07%). Tỷ lệ số mũi tiêm chủng dịch vụ trong tổng số mũi tiêm chủng các loại vắc xin chiếm 30,2%, với từng loại vắc xin, 3 mũi DPT – VGB – Hib chiếm tỷ lệ cao nhất (38,7%, 46,2% và 49,1%). Ngoài việc dự trù chính xác nhu cầu vắc xin cần tiêm, cần tăng cường tư vấn cung cấp thông tin xác thực về lợi ích và nguy cơ của vắc xin, xác định trẻ chưa được tiêm chủng, nhắc nhở, tuyên truyền, vận động, đến từng hộ gia đình để đảm bảo trẻ được tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch.
Summary:
A cross-sectional descriptive study of over 130 mothers and 130 children aged 12- 23 months in Thuy Son commune, Thuy Nguyen district, Hai Phong City conducted from December 10, 2019 to May 20, 2020 to describe the Immunization status of children under 1 year old in 2019 in this area. The results show that 100% of children were involved in the expanded program of immunization. Only 15.38% of children were fully immunized and in time. 70.77% of children were fully immunized. The main reasons for not being fully immunized were concerning the vaccines’ safety (48.15%) and unaware of the vaccines (25.93%). 15.38% of children were vaccinated as scheduled for all of 8 vaccines. Among the children who were not vaccinated in time, the reasons were mostly due to the child being sick (75.93%), lack of vaccines in EPI (50%) and the concerns of the vaccines’ safety (24.07%). On average 30.2% of doses were made by private services, the highest number of doses vaccinated at private services were accounted for DPT-VGB-Hib (38.7%, 46.2% and 49.1% for the 1st, 2nd and 3rd doses respectively). To be fully immunized and vaccinated as scheduled for children under 1 year of age, besides planing for needed vaccine, it is needed to do counseling, providing the right information on vaccines’ benefts and the possible risks of vaccination, detecting the children who miss vaccination, reminding, advocating children’s family to make sure the children will be fully vaccinated and in time.
Từ khóa:
Chương trình tiêm chủng mở rộng; trẻ dưới một tuổi; tiêm chủng dịch vụ; Hải Phòng
Keywords:
The Expanded Programme on Immunization; children under one year old; Private vaccination; Hai Phong
File nội dung:
o210134.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log