Thứ hai, 02/08/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Mối liên quan giữa véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue và các yếu tố khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh, 2019 - 2020
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tiêm vắc xin Viêm gan B sơ sinh tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, năm 2020
Hiệu quả sử dụng sữa tươi bổ sung 19 vi chất dinh dưỡng và khoáng chất đối với tình trạng dinh dưỡng trẻ tiểu học tại tỉnh miền núi phía Bắc, năm 2018
Trang: 181
Tập 31, số 1 2021

THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE CỦA NGƯỜI DÂN PHƯỜNG ĐẰNG GIANG, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG NĂM 2019

KNOWLEDGE AND PRACTICE ON DENGUE PREVENTION OF INHABITANTS IN DANG GIANG WARD, NGO QUYEN DISTRICT, HAI PHONG CITY, 2019
Tác giả: Vũ Thị Thơm, Trịnh Thị Lộc, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Quang Hùng, Cáp Minh Đức, Hoàng Thị Hoa Lê
Tóm tắt:
Bằng phương pháp mô tả cắt ngang, chúng tôi tiến hành phỏng vấn trực tiếp trên 400 hộ gia đình tại phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020 nhằm mô tả thực trạng kiến thức, thực hành phòng chống bệnh sốt xuất huyết dengue (SXHD) của người dân. Kết quả của chúng tôi cho thấy rằng, 54,0% người dân có kiến thức đạt về phòng chống bệnh SXHD và 57,5% có thực hành đạt về phòng chống bệnh. Ngủ màn và phun thuốc diệt muôi là những biện pháp được người dân áp dụng nhiều nhất trong phòng chống bệnh SXHD. Kiến thức, thực hành về phòng chống bệnh SXHD của người dân vẫn còn hạn chế, do vậy cần tăng cường nội dung và đa dạng phương pháp truyền thông để người dân có nhận thức và phòng chống bệnh hiệu quả
Summary:
A community - based cross-sectional study was conducted on 400 households who live in Dang Giang ward, Ngo Quyen, Hai Phong from October 2019 to December 2019 aimed to describe the situation of knowledge and practices on dengue prevention among population. The study showed that more than half of the total participants (54.0%) having good knowledge and 57.5% reporting good practices. Mosquito-net and insecticide spray is the most common way on dengue prevention at the commune. The knowledge and the practice of preventing from dengue fever among community people is still limited. It is therefore to improve the awareness of community people on dengue control and prevention via communication is needed.
Từ khóa:
Kiến thức; thực hành; bệnh sốt xuất huyết; Hải Phòng
Keywords:
Knowledge; practice; dengue fever
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/46
File nội dung:
o2101181.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log