Thứ tư, 01/02/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỷ lệ hiện mắc tiền đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại tỉnh Bình Dương
Kiến thức, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và một số yếu tố liên quan của các bà mẹ có con 7 - 12 tháng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2022
Chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của người cao tuổi tại Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Trang: 223
Tập 32, số 8 2022 Phụ bản

ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN NHIỄM HIV VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NHÓM NAM NGHIỆN CHÍCH MA TÚY TẠI TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2021

HIV TESTING FREQUENCY AND ASSOCIATED FACTORS AMONG MALE PEOPLE WHO INJECT DRUGS OF QUANG NINH PROVINCES IN 2021
Tác giả: Bùi Ngọc Hiếu, Vũ Quyết Thắng, Lưu Thanh Hải, Hoàng Thị Hường, Nguyễn Hoài Thu, Phạm Tiến Hưng, Phạm Hồng Thắng, Hoàng Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Thanh Hà
Tóm tắt:
Xét nghiệm HIV là điểm khởi đầu của sự liên kết liên tục giữa chẩn đoán, chăm sóc và điều trị HIV góp phần giảm sự lây truyền HIV ra cộng đồng. Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện trên 300 người nam nghiện chích ma túy (NCMT) từ 16 tuổi trở lên, sống tại 5 quận/huyện của tỉnh Quảng Ninh năm 2021 nhằm xác định tỷ lệ thực hiện xét nghiệm chẩn đoán nhiễm HIV trong 12 tháng qua và mô tả một số yếu tố liên quan trên nhóm nam NCMT. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ đã từng đi làm xét nghiệm HIV ở nhóm NCMT tại Quảng Ninh là 98,3% và tỷ lệ xét nghiệm HIV lần gần đây nhất trong 12 tháng là 52,7%. Có hai yếu tố làm giảm xu hướng xét nghiệm HIV trong 12 tháng qua của nhóm nam NCMT là đã từng quan hệ tình dục (QHTD) với phụ nữ bán dâm (PNBD) (OR = 0,33; 95%KTC: 0,18 - 0,61; p = 0,000) và những người có tình trạng hôn nhân là góa, ly dị hoặc ly thân so với những người độc thân (OR = 0,35; 95%KTC: 0,16 – 0,79; p = 0,012). Cần mở rộng và đa dạng hóa các mô hình xét nghiệm để tăng khả năng tiếp cận của nhóm NCMT, đồng thời chú trọng tư vấn xét nghiệm HIV hơn nữa cho nhóm có hành vi quan hệ tình dục với PNBD.
Summary:
HIV testing is the first step of an ongoing link between HIV diagnosis, care, and treatment that contributes to reducing HIV transmission in the community. A cross - sectional study among 300 male people who inject drugs (PWID) aged 16 years and older, living in 5 districts of Quang Ninh province was conducted in 2021 to describe the status of HIV testing in the past 12 months and some related factors among PWID. Research results showed that the percentage of PWID who had ever tested for HIV or tested for HIV in the past year was 98.3% and 52.7%, respectively. Two factors were found that reduced HIV testing in the last year among PWID as had ever sex with female sex worker (OR = 0.33; 95%KTC: 0.18 - 0.61; p = 0.000) and those who had married status as a widow, divorced, and separate compared with single (OR = 0.35; 95%KTC: 0.16 – 0.79; p = 0.012). It is necessary to extend and diversify of HIV testing approaches to improve the utilization of HIV testing among PWID and promote more HIV testing counseling for PWID who have sex with female sex workers.
Từ khóa:
Xét nghiệm HIV; HIV/AIDS; nghiện chích ma túy; Quảng Ninh; 2021
Keywords:
HIV testing; HIV/AIDS; people who inject drugs (PWID); Quang Ninh; 2021
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/903
File nội dung:
o2208223.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log