Thứ tư, 01/02/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỷ lệ hiện mắc tiền đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại tỉnh Bình Dương
Kiến thức, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và một số yếu tố liên quan của các bà mẹ có con 7 - 12 tháng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2022
Chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của người cao tuổi tại Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Trang: 55
Tập 32, số 8 2022 Phụ bản

TỶ LỆ HIỆN NHIỄM HIV VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NAM NGHIỆN CHÍCH MA TUÝ TẠI CẦN THƠ NĂM 2021

PREVALENCE OF HIV INFECTION AND ITS ASSOCIATED FACTORS AMONG MALE PEOPLE WHO INJECT DRUGS IN CAN THO IN 2021
Tác giả: Thị Chiến, Trần Trường Chinh, Nguyễn Nhân Nghĩa, Lê Minh Thái, Đoàn Thị Kim Phượng, Phạm Thị Cẩm Tiên, Nguyễn Thị Thanh Hà, Phạm Đức Mạnh, Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Hoàng Minh
Tóm tắt:
Tiêm chích ma túy (TCMT) là hành vi nguy cơ cao trong việc lây truyền HIV. Do vậy, nghiên cứu này nhằm xác định tỷ lệ hiện nhiễm HIV và mô tả một số yếu tố liên quan ở nam TCMT. Một nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2021 trên 200 đối tượng nam TCMT tại Cần Thơ. Dữ liệu thu thập bao gồm đặc điểm nhân khẩu học, các hành vi nguy cơ cao, tiếp cận các dịch vụ dự phòng HIV. Mô hình hồi quy logistic đa biến được sử dụng để xác định các yếu tố liên quan đến tình trạng nhiễm HIV. Kết quả cho thấy tỷ lệ hiện nhiễm HIV ở nam TCMT là 15,5%. Khả năng nhiễm HIV được phát hiện cao hơn ở người TCMT có số năm tiêm chích cao với aOR: 1,15 (1,01 - 1,31), hoặc đã từng dùng chung bơm kim tiêm (BKT) với aOR: 3,44 (1,37 - 8,64). Ngược lại, nam NCMT đang có vợ có khả năng nhiễm HIV thấp hơn nhóm độc thân với aOR: 0,38 (0,14 - 0,98). Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ hiện nhiễm HIV ở nam TCMT tại Cần Thơ tương đối cao. Việc duy trì và mở rộng độ bao phủ của chương trình can thiệp giảm hại, tăng cường truyền thông, tư vấn, giáo dục thay đổi hành vi là rất quan trọng để làm giảm tỷ lệ nhiễm HIV ở nhóm nam TCMT, đặc biệt là đối tượng tiêm chích lâu năm, dùng chung BKT và độc thân.
Summary:
Injecting drugs is a major cause of HIV transmission. Therefore, this study aimed to examine the prevalence of HIV positivity and its associated factors in male people who inject drugs (PWIDs). A cross-sectional study was conducted from July to September 2021 on 200 male PWIDs in Can Tho. Collected data included demographic characteristics, highrisk behaviours, and access to HIV prevention services. The multivariable logistic regression model was used to explore factors associated with HIV positivity. The results showed that the prevalence of HIV positivity among male PWIDs was 15.5%. The likelihood of HIV positivity was higher in those who have injected drugs for a longer time (adjusted odds ratio (aOR): 1.15; 95% confidence interval (CI): 1.01 - 1.31), or who have ever shared needles with aOR: 3.44 (1.37 - 8.64). In contrast, male PWIDs who were married were less likely to be positive for HIV than single ones with aOR: 0.38 (0.14 - 0.98). Our study indicated that the prevalence of HIV positivity among male PWIDs in Can Tho was relatively high. Maintaining and expanding the coverage of harm reduction intervention programs, increasing communication, counseling, and education on behavior changes is very important to reduce prevalence HIV among PWIDs, especially in those who had a higher duration of injection, have shared needles, and were single.
Từ khóa:
HIV; tiêm chích ma túy; hôn nhân; dùng chung kim tiêm; Cần Thơ
Keywords:
HIV; injecting drugs; marriage; shared needles; Can Tho
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/887
File nội dung:
o220855.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log