Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 55
Tập 32, số 8 2022 Phụ bản

TỶ LỆ HIỆN NHIỄM HIV VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NAM NGHIỆN CHÍCH MA TUÝ TẠI CẦN THƠ NĂM 2021

PREVALENCE OF HIV INFECTION AND ITS ASSOCIATED FACTORS AMONG MALE PEOPLE WHO INJECT DRUGS IN CAN THO IN 2021
Tác giả: Thị Chiến, Trần Trường Chinh, Nguyễn Nhân Nghĩa, Lê Minh Thái, Đoàn Thị Kim Phượng, Phạm Thị Cẩm Tiên, Nguyễn Thị Thanh Hà, Phạm Đức Mạnh, Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Hoàng Minh
Tóm tắt:
Tiêm chích ma túy (TCMT) là hành vi nguy cơ cao trong việc lây truyền HIV. Do vậy, nghiên cứu này nhằm xác định tỷ lệ hiện nhiễm HIV và mô tả một số yếu tố liên quan ở nam TCMT. Một nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2021 trên 200 đối tượng nam TCMT tại Cần Thơ. Dữ liệu thu thập bao gồm đặc điểm nhân khẩu học, các hành vi nguy cơ cao, tiếp cận các dịch vụ dự phòng HIV. Mô hình hồi quy logistic đa biến được sử dụng để xác định các yếu tố liên quan đến tình trạng nhiễm HIV. Kết quả cho thấy tỷ lệ hiện nhiễm HIV ở nam TCMT là 15,5%. Khả năng nhiễm HIV được phát hiện cao hơn ở người TCMT có số năm tiêm chích cao với aOR: 1,15 (1,01 - 1,31), hoặc đã từng dùng chung bơm kim tiêm (BKT) với aOR: 3,44 (1,37 - 8,64). Ngược lại, nam NCMT đang có vợ có khả năng nhiễm HIV thấp hơn nhóm độc thân với aOR: 0,38 (0,14 - 0,98). Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ hiện nhiễm HIV ở nam TCMT tại Cần Thơ tương đối cao. Việc duy trì và mở rộng độ bao phủ của chương trình can thiệp giảm hại, tăng cường truyền thông, tư vấn, giáo dục thay đổi hành vi là rất quan trọng để làm giảm tỷ lệ nhiễm HIV ở nhóm nam TCMT, đặc biệt là đối tượng tiêm chích lâu năm, dùng chung BKT và độc thân.
Summary:
Injecting drugs is a major cause of HIV transmission. Therefore, this study aimed to examine the prevalence of HIV positivity and its associated factors in male people who inject drugs (PWIDs). A cross-sectional study was conducted from July to September 2021 on 200 male PWIDs in Can Tho. Collected data included demographic characteristics, highrisk behaviours, and access to HIV prevention services. The multivariable logistic regression model was used to explore factors associated with HIV positivity. The results showed that the prevalence of HIV positivity among male PWIDs was 15.5%. The likelihood of HIV positivity was higher in those who have injected drugs for a longer time (adjusted odds ratio (aOR): 1.15; 95% confidence interval (CI): 1.01 - 1.31), or who have ever shared needles with aOR: 3.44 (1.37 - 8.64). In contrast, male PWIDs who were married were less likely to be positive for HIV than single ones with aOR: 0.38 (0.14 - 0.98). Our study indicated that the prevalence of HIV positivity among male PWIDs in Can Tho was relatively high. Maintaining and expanding the coverage of harm reduction intervention programs, increasing communication, counseling, and education on behavior changes is very important to reduce prevalence HIV among PWIDs, especially in those who had a higher duration of injection, have shared needles, and were single.
Từ khóa:
HIV; tiêm chích ma túy; hôn nhân; dùng chung kim tiêm; Cần Thơ
Keywords:
HIV; injecting drugs; marriage; shared needles; Can Tho
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/887
File nội dung:
o220855.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log