Thứ tư, 01/02/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỷ lệ hiện mắc tiền đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại tỉnh Bình Dương
Kiến thức, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và một số yếu tố liên quan của các bà mẹ có con 7 - 12 tháng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2022
Chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của người cao tuổi tại Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Trang: 116
Tập 32, số 8 2022 Phụ bản

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG BAO CAO SU VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NHÓM NAM QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020

PREVALENCE OF CONDOM USE AND ASSOCIATED FACTORS AMONG MEN WHO HAVE SEX WITH MEN IN THUA THIEN HUE IN 2020
Tác giả: Nguyễn Văn Mỹ, Trần Nguyễn Phương Trà, Nguyễn Lê Tâm, Lý Văn Sơn, Lê Hữu Sơn, Khưu Văn Nghĩa, Phạm Đức Mạnh, Nguyễn Đình Lượng, Phạm Phương Mai
Tóm tắt:
Sử dụng bao cao su là biện pháp dự phòng nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS dễ tiếp cận và hiệu quả nhất trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới. Nghiên cứu mô tả cắt ngang này được thực hiện nhằm mô tả thực trạng sử dụng bao cao su (BCS) trong tất cả các lần quan hệ tình dục (QHTD) trong 1 tháng qua ở nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) và một số yếu tố liên quan tại Thừa Thiên Huế năm 2020 với tổng số 200 MSM đã tham gia nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ MSM sử dụng BCS trong tất cả các lần QHTD trong 01 tháng qua tương đối thấp, chiếm 62,0%. Bốn yếu tố liên quan đến thực trạng này bao gồm: Tự kì thị bản thân (OR = 0,25, CI 95% 0,08 - 0,73), bị xã hội kì thị (OR = 4,9, CI 95% 1,93 - 13,7), cảm nhận không thoải mái khi sử dụng BCS (OR = 0,23, CI 95% 0,10 - 0,51) và không xem phim khiêu dâm (OR = 21,1, CI 95% 3,48 - 169). Các hoạt động truyền thông về việc sử dụng bao cao su trong QHTD an toàn ở nhóm MSM và triển khai giải pháp PrEP đối với các MSM không thoải mái khi sử dụng BCS trong QHTD là cần thiết trong dự phòng và kiểm soát HIV/AIDS ở nhóm MSM.
Summary:
Condom use is the most accessible and effective measures for men who have sex with men against HIV/AIDS infection. This crosssectional study using a structured questionnaire was conducted to describe the prevalence of condom use everytime having sex in the past 1 month among men who have sex with men (MSM) and associated factors in Thua Thien Hue province in 2020 with 200 MSMs in total participated in the study. Findings showed that the prevalence of MSM who used condoms everytime having sex in the past month was relatively low, accounting for 62.0%. Four associated factors with that low prevalence include self-stigmatization (OR = 0.25, 95% CI 0.08-0.73), experience of being stigmatized (OR = 4.9, 95% CI 1.93 - 13.7), uncomfortable feeling when using condoms (OR = 0.23, 95% CI 0.10 - 0.51) and no watching pornography (OR = 21.1, 95% CI 3.48 - 169). Communication activities on the consistent and correct condom use for safe sex and PrEP use for those with uncomfortable feeling of condom use among MSM population is essential in HIV/AIDS prevention and control.
Từ khóa:
Bao cao su; MSM; HIV/AIDS; Thừa Thiên Huế
Keywords:
Condom; MSM; HIV/AIDS; Thua Thien Hue
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/892
File nội dung:
o2208116.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log