Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 190
Tập 32, số 8 2022 Phụ bản

ƯỚC TÍNH TỔNG CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG TRƯỚC PHƠI NHIỄM HIV BẰNG THUỐC KHÁNG HIV DỰA TRÊN PHÂN TÍCH CHI PHÍ Ở NHÓM NAM QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

ESTIMATE THE COST OF DELIVERY ORAL PREP AMONG MEN WHO HAVE SEX WITH MEN IN VIETNAM FOR PERIOD 2021 – 2025
Tác giả: Trương Thị Ngọc, Dương Thúy Anh, Vũ Thị Hoàng Lan, Nguyễn Thế Duy, Đoàn Thị Thùy Linh, Trần Thanh Tùng, Phạm Thị Đào
Tóm tắt:
Để phân tích chi phí trung bình điều trị PrEP ở nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM), nghiên cứu mô tả cắt ngang dựa trên 1563 hồ sơ bệnh án của khách hàng Nam quan hệ tình dục đồng giới điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) năm 2021 của 2 phòng khám Glink và Trung tâm y tế Nam Từ Liêm, kết hợp phân tích các cấu phần chi phí dựa trên quan điểm người cung cấp dịch vụ và ước tính chi phí điều trị PrEP giai đoạn 2021 - 2025. Kết quả cho thấy chi phí trung bình điều trị PrEP ở nhóm MSM/tháng là 355 nghìn đồng (15,27 USD), chi phí trung bình điều trị PrEP ở nhóm MSM/năm là 1 triệu 970 nghìn đồng (84,76 USD) với số tháng điều trị trung bình khoảng 5,5 tháng. Trong đó, chi phí thuốc PrEP chiếm 33,57%, xét nghiệm chiếm 34,15%, vận hành 12,35%. Cấu phần chi phí thuốc PrEP và xét nghiệm chiếm tỷ trọng cao nhất trong chi phí điều trị PrEP. Ước tính tổng ngân sách cho điều trị PrEP tại Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025 là 389,66 tỷ đồng.
Summary:
An analytical cross - sectional descriptive study on 1.563 medical records of Men who have sex with men (MSM) who enrolled in Pre-exposure Prophylaxis (PrEP) in 2021 at 02 health clinics in Hanoi, combining analysis of cost components based on a service provider’s point of view. To analyze the average cost of oral Pre-exposure Prophylaxis (PrEP) among Men who have sex with men (MSM), an analytical cross-sectional descriptive study was conducted, based on 1.563 medical records of MSM who enrolled in PrEP in 2021 at 02 health clinics in Hanoi, combining analysis of cost components based on a service provider’s point of view. The results show that the average cost of PrEP treatment per MSM person per month is 355 thousand VND (15.27 USD), the average cost of PrEP treatment per MSM person per year is 1 million 970 thousand VND (84,76 USD) with the average duration of continuation was 5.5 months. In which, the cost of PrEP drugs accounted for 33.57%, testing accounted for 34.15%, operating 12.35%. The cost components of PrEP drugs and tests are the two cost components that account for the highest proportion in the cost of PrEP treatment. The total budget for PrEP treatment for the period 2021 – 2025 in Vietnam is VND 389.66 billion.
Từ khóa:
PrEP; chi phí điều trị trung bình PrEP; ước tính chi phí; thuốc PrEP; MSM
Keywords:
PrEP; PrEP cost; estimated cost; PrEP drug; MSM
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/900
File nội dung:
o2208190.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log