Thứ tư, 27/10/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng quản lý sử dụng kháng sinh của ba bệnh viện tại tỉnh Khánh Hòa, 2020
Niềm tin vào thuốc của người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020
Thực trạng tử vong do bệnh dại ở người tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2016 – 2020
Trang: 46
Tập XXV, số 8 (168) 2015 Số đặc biệt

Sự tiến hóa về mặt di truyền học của vi rút cúm A/H3N2 tại miền Bắc Việt Nam, 2008-2010

The genetic evolution of influenza A/H3N2 virus circulated in the Northern of Vietnam, 2008-2010
Tác giả: Nguyễn Cơ Thạch, Hoàng Vũ Mai Phương, Nguyễn Vũ Sơn, Phạm Thị Hiền, Vương Đức Cường, Lê Thị Quỳnh Mai
Tóm tắt:
Nghiên cứu sự thay đổi về di truyền trên các vi rút cúm A/H3N2 lưu hành tại miền Bắc Việt Nam, 2008- 2010, chúng tôi đã xác định cây gia hệ phân đoạn gen HA chia thành các nhóm/phân nhóm IV và V (Va và Vb). Các vi rút lưu hành năm 2009 tập trung trong phân nhóm Va, năm 2010 tập trung trong phân nhóm Vb. Các phân đoạn gen NA, PB1, PB2 và M có độ tương đồng cao, tập trung vào hai nhóm phụ IIIa (2009- 2010) và IIIb (2010) trên cây gia hệ. Các vi rút cúm A/H3N2 lưu hành tại Việt Nam có độ tương đồng cao với các vi rút lưu hành tại các nước khác như Mỹ, Thái Lan, Trung Quốc. Những thay đổi về axit amin trên protein HA của các vi rút cúm A/H3N2 lưu hành năm 2009 có sự tương đồng với các vi rút vắc-xin tại Nam bán cầu. Chúng tôi không phát hiện đột biến liên quan đến sự giảm độ nhạy của thuốc kháng vi rút Oseltamivir tại vị trí E119V, R292K trên protein NA; đột biến S31N trên protein M2 liên quan đến hiện tượng kháng thuốc Amantadine xuất hiện trên toàn bộ các vi rút trong nghiên cứu. Các chủng cúm A/H3N2 lưu hành trong các năm tiếp theo sẽ được tiếp tục giám sát và nghiên cứu tại phòng thí nghiệm cúm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.
Summary:
Influenza A/H3N2 know as the virus which has changes in HA gene every year. We determine the genetic variation of A/H3N2 circulated in the North of Vietnam, 2008-2010. The HA gene phylogenetic tree showed that A/H3N2 trains in the sutdy gathered in group/subgroup IV and V (Va and Vb). Those virus circulated in 2009 were in subgroup Vaand in subgroup Vb in 2010. The NA, PB1, PB2 and M genes presented high degree of homology, divided to two subgroupsIIIa (2009-2010) and IIIb (2010) in phylogenetic tree. The A/H3N2 viruses in Vietnam showed the similarity with those circulated in the US, Thailand and China. However, the amino acid changes in hemagglutinin of A/H3N2 viruses in 2009 suggested that their antigenic charaterisation tend to be similar to those in Southern hemispheres. The mutation related to reducing the inhibition of oseltamivir (H275Y) in neuraminidase has not been found. All M2 protein carried the S31N which confers resistance to amantadine. This study will be conducted continuously with influenza A/H3N2 viruses circulate in following years at National Influenza Center, National Institute of Hygiene and Epidemiology.
Từ khóa:
Cúm A/H3N2, tiến hóa, di truyền học, miền Bắc Việt Nam
Keywords:
Influenza A/H3N2, evolution, genetic, Northern Vietnam
File nội dung:
O15846.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log