Thứ tư, 05/08/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng hoạt động y tế dự phòng và khám chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật tại trung tâm y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2019
Mối liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng và chế độ ăn với thiếu máu ở phụ nữ mang thai tại 4 xã huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ năm 2017
Tổng quan các chính sách và mô hình hỗ trợ về tài chính trong chăm sóc sức khỏe người dân tộc thiểu số tại Việt Nam từ năm 1989 đến nay
ads
Trang: 254
Tập 29, số 11 2019

CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI PHƯỜNG HƯƠNG SƠ, THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

QUALITY OF LIFE AND ASSOCIATED FACTORS AMONG THE ELDERLY IN HUONG SO WARD, HUE CITY, THUA THIEN HUE PROVINCE
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhi, Đoàn Vương Diễm Khánh
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 422 NCT tại phường Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm mô tả chất lượng cuộc sống (CLCS) ở NCT tại phường Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 và khảo sát một số yếu tố liên quan đến CLCS của đối tượng nghiên cứu. Nghiên cứu sử dụng thang đo SF-36 để đánh giá CLCS (CLCS tốt: >50 điểm và CLCS không tốt: ≤50 điểm). Phương pháp thu thập số liệu là phỏng vấn trực tiếp NCT tại hộ gia đình theo bộ câu hỏi soạn sẵn. Sử dụng mô hình hồi quy đa biến logistic để kiểm định các yếu tố liên quan đến CLCS. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ NCT có CLCS không tốt là 36,5%. Điểm trung bình CLCS của NCT là 56,8 điểm. Nghiên cứu tìm ra các yếu tố liên quan đến CLCS là tuổi (nhóm tuổi 60-69: OR =18,5; KTC 95%: 6,3-34,1; nhóm tuổi 70-79: OR=5,4; KTC 95%: 2,0-14,2), tình trạng kinh tế (OR=2,1; KTC 95%: 1,2-4,1), tình trạng hôn nhân (OR=3,3; KTC 95%: 1,3-7,5), mắc bệnh mãn tính (OR=6,1; KTC 95%: 2,9-13,2), quan tâm tìm hiểu về vấn đề sức khỏe (OR=2,0; KTC 95%: 1,3-3,2), thói quen tập thể dục (OR=1,9; KTC 95%: 1,4-3,8, uống cà phê (OR= 4,9; KTC 95%:1,9-12,7) và mối quan hệ xã hội (OR=3,8; KTC 95%: 1,8-8,4). CLCS không tốt ở phường Hương Sơ chiếm tỷ lệ cao. Cần có những biện pháp can thiệp để nâng cao CLCS ở NCT
Summary:
The cross-sectional study was conducted among 422 people aged 60 years and above in Huong So ward, Hue city, Thua Thien Hue provinceto describe the quality of life (QOL) among the elderly in Huong So ward, Hue city, Thua Thien Hue province in 2018, andto examine somefactorsassociated with QOL among participants. The study used SF-36 scale to measure QOL (Good QOL if score >50, poor QOL if score ≤50. Data collection methodwas direct interview the elderly according to the prepared questuonnaire. Multiple logistic regression model was undertaken to examine factors associated with QOL. The study result shown: 36.5% of participants had poor QOL. Mean score of the QOL score was 56.8. Factors signifcantly associated with QOL included age, economic status, marital status, chronic diseases, interestin understanding issues related to health, exercise habit, habitof drinking alcohol, social relationships and personal thoughts. Poor quality of life was common among the elderly. Therefore, we should enhance more intervention activities to improve the QOLfor the elderly in this population.
Từ khóa:
Người cao tuổi, chất lượng cuộc sống
Keywords:
Quality of life, the elderly
File nội dung:
o1911254.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log