Thứ tư, 30/09/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi tại một số quận huyện ở Hà Nội, năm 2019
Những rào cản trong sử dụng dịch vụ y tế và triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe cho người dân tộc thiểu số tại một số tỉnh Việt Nam, 2019
Hiệu quả bẫy Gravid Aedes Trap trong giám sát muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết dengue tại thành phố Nha Trang, 2018-2019
ads
Trang: 205
Tập 29, số 11 2019

XÂY DỰNG QUY TRÌNH MULTIPLEX REAL TIME PCR PHÁT HIỆN STAPHYLOCOCCUS AUREUS KHÁNG METHICILLIN (MRSA) VÀ XÁC ĐỊNH YẾU TỐ DI TRUYỀN SCCMEC CỦA MRSA TRÊN THỰC PHẨM

MULTIPLEX REALTIMEPCR ASSAY FOR DETECTION METHICILLINRESISTANCE STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) AND DETERMINATION SCCMEC ELEMENT OF MRSA ON FOOD
Tác giả: Vương Xuân Vân, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Trí, Đỗ Huy Nhật Minh, Trần Thị Thúy Hằng, Cao Hữu Nghĩa
Tóm tắt:
Kỹ thuật Multiplex Realtime PCR (RT-PCR) hai giai đoạn được xây dựng để phát hiện MRSA và xác định yếu tố SCCmec I-IV của chúng trên thực phẩm. Phản ứng RT-PCR 1 phát hiện MRSA dựa trên hai gen nuc và mec. Phản ứng RT-PCR 2 sử dụng ba gen SCC I, SCC II III, SCC I II IV để xác định yếu tố di truyền SCCmec của MRSA. Kết quả thẩm định cho thấy phương pháp xây dựng có độ đặc hiệu tương đương với phương pháp nuôi cấy và đo đường kính vòng kháng khuẩn theo CLSI; có giới hạn phát hiện là 100CFU/g và có tính ổn định cao.
Summary:
Two-step Multiplex Realtime PCR assay was designed for detecting MRSA, and determining their SCCmec elements type I to IV on retail meat. MRSA was detected by RT-PCR 1 reaction based on two genes mecA and nuc. SCCmec elements of MRSA were determined by RT-PCR 2 reaction based on three genes –SCC I, SCC II III, SCC I II IV. Validation results showed that our method had the same specifcation as culture method and disk diffusion to CLSI standard; detection limit was 100CFU/g and had a high stability.
Từ khóa:
MRSA, Staphylococcus aureus kháng methicillin, MRSA SCCmec
Keywords:
MRSA, Methicillin resistance Staphylococcus aureus, MRSA SCCmec
File nội dung:
o1911205.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log