Thứ hai, 17/02/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 172
Tập 29, số 6 2019

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU VÀ CẢI THIỆN VẬN ĐỘNG CỦA ĐIỆN CHÂM KẾT HỢP CẤY CHỈ CATGUT VÀO HUYỆT TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔ TẠI KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN - BỆNH VIỆN PHONG –DA LIỄU TRUNG ƯƠNG QUY HÒA NĂM 2015

THE EFFECTIVENESS OF ANALGESIC AND IMPROVE THE MOVEMENT OF ELECTROMAGNETISM COMBINED WITH CATGUT IMPLANT ONLY IN ACUPUNCTURE POINTS IN THE TREATMENT OF CERVICAL DEGENERATIVE DISEASE AT THE DEPARTMENT OF TRADITIONAL MEDICINE - QUY HOA NATIONAL LEPROSY DERMA
Tác giả: Lê Văn Trung, Võ Thị Phương Vân
Tóm tắt:
Nghiên cứu theo phương pháp tiến cứu, thử nghiệm lâm sàng có so sánh trước, sau điều trị. Đối tượng nghiên cứu gồm những bệnh nhân được chẩn đoán thoái hóa cột sống cổ (THCSC), điều trị tại phòng khám ngoại trú YHCT Bệnh Viện Da Liễu T.Ư Quy Hòa từ tháng 6/2014 đến tháng 12/2015. Phương pháp điện châm kết hợp cấy chỉ góp phần làm cải thiện về triệu chứng đau và biên độ thực hiện các động tác cột sống cổ: nghiêng phải - trái, xoay phải – trái, gập, duỗi vào ngày thứ 10 tăng dần đến ngày 15 và 20, biên độ trở về bình thường và có tăng thêm trong giới hạn cho phép. Huyệt được chọn cho điện châm và cấy chỉ gồm: Kiên ngung, Hợp cốc (kinh Đại trường), Kiên trinh, Kiên liêu (Kinh Tiểu trường), Phong trì, Kiên tỉnh (Kinh Đởm), Đại trữ, Phong môn (kinh bàng quang). Nghiên cứu cho thấy các biên độ vân động trung bình của cột sống cổ đã có giá trị bình thường. Điểm QDSA trung bình trước điều trị là 3,25 và sau điều trị là 0,10, hiệu số trung bình giảm 3,15 (p<0,05). So sánh hiệu quả cải thiện biên độ vận động cột sống cổ trước điều trị và sau điều trị là có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Điều này cho thấy điều trị bằng phương pháp điện châm kết hợp với cấy chỉ cagut tốt hơn phương pháp điệm châm thông thường.Vì vậy phương pháp điện châm kết hợp cấy chỉ caguts trong điều trị bệnh thoái hóa cột sống cổ đã chứng tỏ làm tăng thêm hiệu quả điều trị của bệnh và sẽ được ứng dụng rộng rãi trong các cơ sở điều trị YHCT.
Summary:
Research by prospective method, clinical trial compared before and after treatment. Subjects of the study included patients diagnosed with cervical spine degeneration (THCSC), treatment in traditional outpatient clinics of Quy Hoa National Leprosy Dermatology Hospital from June 2014 to December 2015. The method of electro-acupuncture combined with implantation only contributes to improving pain symptoms and amplitude of performing cervical spine movements: right-to-left, rightto-left, folded, stretching on the 10th day to day. 15 and 20, the amplitude returns to normal and there is an increase in the allowable limit. The study shows that the average amplitude of the cervical spine has normal value. The average QDSA score before treatment was 3.25 and after treatment was 0.10, the average difference decreased 3.15 (p <0.05). Comparing the effectiveness of improving the amplitude of cervical spine before treatment and after treatment is statistically signifcant (p <0.05). This suggests that electromagnetical treatment combined with implantation is only better than conventional acupuncture methods. Therefore, the electromagnet method incorporates caguts implant only in the treatment of cervical spondylosis has proved to be increase treatment effectiveness of the disease and will be widely used in traditional medicine treatment facilities.
Từ khóa:
Cấy chỉ catgut, bệnh thoái hóa cột sống cổ; bệnh viện phong;Quy hòa
Keywords:
Catgut implantation; cervical degenerative disease; National Leprosy Dermatology Hospital; Quy Hoa
File nội dung:
o1906172.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log