Thứ hai, 17/02/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 259
Tập 29, số 6 2019

ĐỊNH DANH NẤM CANDIDA SP. TRÊN MÔI TRƯỜNG CHROMAGAR CANDIDA Ở NGƯỜI BỆNH BỊ VIÊM QUANH MÓNG ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU ĐÀ NẴNG

IDENTIFY CANDIDA SP. USING CHROMAGAR CANDIDA AMONG PATIENTS WITH A PARONYCHIA AT DANANG DERMATO-VENEREOLOGY HOSPITAL
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Thu, Trần Thị Ánh Nguyên, Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Tóm tắt:
Chúng tôi thực hiện đề tài này nhằm định danh các loài nấm men Candida gây viêm quanh móng bằng thử nghiệm sinh màu trên môi trường Chromagar Candida cũng như xác định một số yếu tố liên quan ở người bệnh bị viêm quanh móng đến khám và điều trị tại Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng. Đối tượng nghiên cứu là 207 người bệnh đến khám và được xác định bị viêm quanh móng tại Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng từ tháng 10/2018 – 5/2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ nhiễm nấm men Candida sp. trên người bệnh viêm quanh móng là 49,3%. Phân lập trên môi trường Chromagar Candida cho kết quả định danh loài Candida, trong đó C. albican chiếm đa số với tỷ lệ 68,7%; C. tropicalis chiếm tỷ lệ 18,6%; C. krusei chiếm 7,8%; C. glabrata chiếm 4,9%. Bệnh viêm quanh móng do Candida sp. có mối liên quan với giới, nghề nghiệp, thời gian tiếp xúc với nước, mang găng tay dự phòng khi tiếp xúc với nước (p< 0,05); không có mối liên quan với địa dư (p>0,05).
Summary:
A study to identify the species of Candida yeast causing inflammation used Chromagar Candida culture medium and identify some related factors among paronychia patients was conducted at Da Nang Dermato-Venereology Hospital. 207 patients with inflammation around the nail at Da Nang Dermato-Venereology Hospital were selected from 10/2018 - 5/2019. Results showed the rate of infection with Candida sp. of 49.3%. Culture and isolation by CHROMagar Candida results identifed the Candida species, in which C. albicans was majority with the rate of 68.7%, next was C. tropicalis was with the rate of (8.6%); C. krusei (7.8%) and C. glabrata (4.9%). The infection with Candida sp. among paronychia patients was found in correlation with their gender, occupation, time of contact with water, wearing protective gloves when exposed to water (p<0.05); there was no relation with geography (p> 0.05).
Từ khóa:
: Candida sp; Chromagar Candida; người bệnh viêm quanh móng; Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng
Keywords:
Candida sp; Chromagar Candida; paronychia
File nội dung:
o1906259.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log