Thứ hai, 17/02/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 177
Tập 29, số 6 2019

KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN PHONG MỚI PHÁT HIỆN TẠI GIA LAI VÀ KON TUM NĂM 2012 – 2013

STUDY ON CLINICAL AND SUB-CLINICAL CHARACTERISTICS OF NEW CASES OF LEPROSY IN GIA LAI AND KON TUM DURING 2012 – 2013
Tác giả: Nguyễn Khánh Hòa, Trần Hậu Khang
Tóm tắt:
Nhằm đánh giá hiệu quả của các phương pháp phát hiện bệnh nhân phong mới tại một số tỉnh Tây Nguyên. Nghiên cứu được thực hiện theo thiết kế mô tả cắt ngang. Áp dụng bốn phương pháp khám phát hiện chủ động tại 60 xã có dịch tễ bệnh phong cao, so sánh kết quả khám, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của của bệnh nhân. Từ đó đánh giá hiệu quả của từng phương pháp khám phát hiện. Kết quả cho thấy, khám toàn dân bao phủ rộng dân số trong cộng đồng (68,0%), phát hiện nhiều bệnh nhân phong ở giai đoạn sớm (TLPH: 15,85/100.000 dân); Khám tiếp xúc mở rộng khám ít người dân trong cộng đồng (7,9%), bệnh nhân phát hiện không nhiều (7BN), nhưng thực hiện thuận tiện, đơn giản; Khám cụm dân cư độ bao phủ dân số trong cộng đồng còn hạn chế (42,5%), phát hiện được nhiều bệnh nhân phong ở giai đoạn sớm (TLPH: 15,09/100.000); Khám có hình ảnh lâm sàng bao phủ rộng dân số trong cộng đồng, phát hiện rất nhiều bệnh nhân phong ở giai đoạn sớm (TLPH: 29,95/100.000), kiểm soát tốt nguồn tiếp xúc và có giá trị truyền thông cao. Nghiên cứu này chỉ ra rằng nên áp dụng phương pháp khám tiếp xúc mở rộng cho đối tượng người tiếp xúc bệnh nhân phong. Phương pháp khám có hình ảnh lâm sàng thay cho phương pháp khám toàn dân.
Summary:
The study was to assess the effectiveness of screening methods for new case detection in some Highland provinces.The cross – sectional study applied four screening methods for new case detection in 60 communes of high leprosy epidemiology, comparised examination results, clinical and sub - clinical characteristics. Based on them, we assessed the effectiveness of each method.Results showed that population – based screening method covered widely (68.0% population), detected many new cases in early stage (new case detection rate: 15.85/100,000 people); Contact screening method covered low rate of population (7.9%), detected few new cases (07 patients) but was easy to carry out; Community - based screening method covered unwidely (42.5% population), detected many new cases in early stage (new case detection rate: 15.09/100,000 people); Method of screening with photo survey sheet covered very widely, detected many new cases in early stage (new case detection rate: 29.95/100,000 people), moreover, this method controlled contact people well and had great propaganda value.We should apply the contact screening method to contact people and the method of screening with photo survey sheet instead of the population - based screening method.
Từ khóa:
Khám phát hiện; bệnh nhân phong mới; Quy Hòa
Keywords:
screening; new cases; Quy Hoa
File nội dung:
o1906177.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log