Thứ hai, 24/02/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 149
Tập 29, số 6 2019

TÌM HIỂU CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH NẤM DA Ở CÔNG NHÂN XÍ NGHIỆP THẮNG LỢI TỈNH BÌNH ĐỊNH

IDENTIFY FACTORS AFFECTING CUTANEOUS FUNGAL DISEASES AMONG THE WORKERS AT THANG LOI ENTERPRISE IN BINH DINH PROVINCE
Tác giả: Nguyễn Hoàng Ân, Nguyễn Hoàng Lan
Tóm tắt:
Bệnh nấm da (Dermatomycoses) là một trong những bệnh da khá phổ biến. Ở các đơn vị sản xuất, nấm da gián tiếp gây thiệt hại về kinh tế do mất số ngày công nghỉ việc chữa bệnh. Nghiên cứu được thực hiện ở công nhân ngành công nghiệp gỗ, cụ thể ở công nhân xí nghiệp Thắng Lợi, tỉnh Bình Định nhằm tìm hiểu các yếu tố liên quan đến bệnh nấm da. Nghiên cứu sử dụng thiết kế mô tả, cắt ngang, được thực hiện từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2016. 600 công nhân trực tiếp sản xuất được phỏng vấn trực tiếp và khám bệnh để phát hiện những trường hợp nghi ngờ. Mẫu bệnh phẩm từ những trường hợp này được soi tươi trực tiếp xác định tình trạng nhiễm nấm. Mô hình hồi quy đa biến logistic được áp dụng để phân tích các yếu tố liên quan đến tình trạng nhiễm nấm. Kết quả cho thấy tỷ lệ mắc bệnh nấm da ở đối tượng nghiên cứu là 15,7%. Có mối liên quan giữa giới tính, tình trạng kinh tế hộ gia đình và thâm niên công tác với bệnh nấm da (p< 0,05). Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nam giới, thuộc hộ nghèo và thâm niên công tác ngắn có tỷ lệ nhiễm nấm da cao hơn các đối tượng khác.
Summary:
Dermatomycoses is very common skin disease. At the manufactories, dermatomycoses cause indirectly economic loss due to lost of working days for disease treatment. The study was conducted in a wood industryworkers, in particular among the workers at Thang Long enterprise, Binh Dinh province with the aim to identify the factors affecting cutaneous fungal diseases. A cross-sectional study was implemented from July to September 2016. 600 workers were directly interviewed and examined to detect suspicious cases. The samples from these cases were directly tested to confrm fungal infection. Logistic multivariate regression model was used to identify factors affecting the disease among the workers. Results showed that the prevalence rate of dermatomycoses in workers is 15.7%. Types of dermatomycoses are mainly groin fungus, nail and perinail fungus and body fungus. Sex, household economic situation and work years were found related to skin fungal infection (p< 0.05). It concluded that men, from poor households and of short-term working age, had higher rates of fungal skin infections than other subjects.
Từ khóa:
Bệnh nấm da; xí nghiệp Thắng Lợi; Bình Định
Keywords:
Dermatomycoses; Thang Loi enterprise; Binh Dinh
File nội dung:
o1906149.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log