Thứ năm, 08/06/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Sự lưu hành của thực khuẩn thể tả trong môi trường nước ngoại cảnh tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, 2018 –2019
Kết quả công tác quản lý người thuộc nhóm nguy cơ cao với COVID-19 tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hiến, nhận tinh trùng và hiến, nhận noãn tại 3 Trung tâm hỗ trợ sinh sản năm 2018
Trang: 88
Tập 31, số 9 2021 Phụ bản

TRẦM CẢM SAU SINH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ CÓ CON DƯỚI 6 THÁNG TUỔI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2019

PREVALENCE AND ASSOCIATED FACTORS FOR DEPRESSION IN POSTPARTUM WOMEN IN CAN THO CITY, 2019
Tác giả: Huỳnh Nguyễn Phương Quang, Lê Thành Tài, Huỳnh Nguyễn Phương Thảo
Tóm tắt:
Trầm cảm sau sinh tác động không chỉ đến bà mẹ mà còn đến việc chăm sóc trẻ đặc biệt là trong 6 tháng đầu. Nghiên cứu nhằm mục tiêu xác định tỷ lệ trầm cảm sau sinh và mô tả một số yếu tố liên quan ở phụ nữ có con dưới 6 tháng tuổi bị tại thành phố Cần Thơ năm 2019. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 498 phụ nữ có con dưới 6 tháng tuổi tại thành phố Cần Thơ năm 2019 bằng phương pháp chọn ngẫu nhiên nhiều giai đoạn thông qua thang điểm EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) với điểm cắt là 13 điểm. Kết quả cho thấy tỷ lệ trầm cảm sau sinh (TCSS) theo thang điểm EPDS là 25,7%. Các yếu tố liên quan đến tình trạng trầm cảm sau sinh trong nghiên cứu bao gồm: Tiền sử điều trị hiếm muộn (OR = 1,5 (1,1 - 4,6); p = 0,031), số lần khám thai trong thai kì (OR = 3,7 (1,6 - 8,1); p = 0,001), đau sau sinh (OR = 10,5 (4,5 - 24,5); p = 0,003), có người tâm sự khi cần (OR = 5,3 (3,4 - 8,3); p = 0,027), áp lực thay đổi diện mạo, duy trì vóc dáng (OR = 11,5 (7,0 - 18,5); p = 0,018), gặp các biến cố sau sinh (OR = 5,9 (3,7 - 9,2) p = 0,027), thay đổi thói quen ăn uống ( OR = 4,9 (3,2 - 7,5); p = 0,047), sự phát triển của bé ( OR = 6,8 (3,2 - 14,4); p = 0,005). Tình trạng trầm cảm sau sinh ở phụ nữ có con dưới 6 tháng tuổi tại thành phố Cần Thơ hiện đang ở mức cao, cần có những biện pháp can thiệp hữu hiệu cho nhóm đối tượng này.
Summary:
Postpartum depression affects not only the mother but also the care of the baby, especially in the first 6 months. This study aims to identify prevalence and associated factors for depression in postpartum women in Can Tho City, 2019. A cross - sectional study of 498 women with children under 6 months old of Can Tho in 2019 by random selection of multiple stages through the Edinburgh Postnatal Depression Scale with the cut - off score at 13 points. Results showed that the percentage of postpartum depression by the EPDS scale is 25.7%. Factors related to postpartum depression in the study include: History of infertility treatment (OR = 1.5; p = 0.031), number of antenatal care visits during pregnancy (OR = 3.7; p = 0.001), postpartum pain (OR = 10.5; p = 0.003), someone confided when needed (OR = 5.3; p = 0.027), pressure changed appearance, maintained physique (OR = 11.5; p = 0.018), having postpartum events (OR = 5.9; p = 0.027), changing eating habits (OR = 4.9, p = 0.047), baby development (OR = 6.8; p = 0.005). Postpartum depression in women with children under 6 months old in Can Tho is currently at an alarming level. Effective interventions are needed to support this objects.
Từ khóa:
Trầm cảm sau sinh; phụ nữ; Cần Thơ
Keywords:
Postpartum depression; women; Can Tho
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/440
File nội dung:
o210988.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log