Thứ sáu, 19/08/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 88
Tập 31, số 9 2021 Phụ bản

TRẦM CẢM SAU SINH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ CÓ CON DƯỚI 6 THÁNG TUỔI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2019

PREVALENCE AND ASSOCIATED FACTORS FOR DEPRESSION IN POSTPARTUM WOMEN IN CAN THO CITY, 2019
Tác giả: Huỳnh Nguyễn Phương Quang, Lê Thành Tài, Huỳnh Nguyễn Phương Thảo
Tóm tắt:
Trầm cảm sau sinh tác động không chỉ đến bà mẹ mà còn đến việc chăm sóc trẻ đặc biệt là trong 6 tháng đầu. Nghiên cứu nhằm mục tiêu xác định tỷ lệ trầm cảm sau sinh và mô tả một số yếu tố liên quan ở phụ nữ có con dưới 6 tháng tuổi bị tại thành phố Cần Thơ năm 2019. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 498 phụ nữ có con dưới 6 tháng tuổi tại thành phố Cần Thơ năm 2019 bằng phương pháp chọn ngẫu nhiên nhiều giai đoạn thông qua thang điểm EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) với điểm cắt là 13 điểm. Kết quả cho thấy tỷ lệ trầm cảm sau sinh (TCSS) theo thang điểm EPDS là 25,7%. Các yếu tố liên quan đến tình trạng trầm cảm sau sinh trong nghiên cứu bao gồm: Tiền sử điều trị hiếm muộn (OR = 1,5 (1,1 - 4,6); p = 0,031), số lần khám thai trong thai kì (OR = 3,7 (1,6 - 8,1); p = 0,001), đau sau sinh (OR = 10,5 (4,5 - 24,5); p = 0,003), có người tâm sự khi cần (OR = 5,3 (3,4 - 8,3); p = 0,027), áp lực thay đổi diện mạo, duy trì vóc dáng (OR = 11,5 (7,0 - 18,5); p = 0,018), gặp các biến cố sau sinh (OR = 5,9 (3,7 - 9,2) p = 0,027), thay đổi thói quen ăn uống ( OR = 4,9 (3,2 - 7,5); p = 0,047), sự phát triển của bé ( OR = 6,8 (3,2 - 14,4); p = 0,005). Tình trạng trầm cảm sau sinh ở phụ nữ có con dưới 6 tháng tuổi tại thành phố Cần Thơ hiện đang ở mức cao, cần có những biện pháp can thiệp hữu hiệu cho nhóm đối tượng này.
Summary:
Postpartum depression affects not only the mother but also the care of the baby, especially in the first 6 months. This study aims to identify prevalence and associated factors for depression in postpartum women in Can Tho City, 2019. A cross - sectional study of 498 women with children under 6 months old of Can Tho in 2019 by random selection of multiple stages through the Edinburgh Postnatal Depression Scale with the cut - off score at 13 points. Results showed that the percentage of postpartum depression by the EPDS scale is 25.7%. Factors related to postpartum depression in the study include: History of infertility treatment (OR = 1.5; p = 0.031), number of antenatal care visits during pregnancy (OR = 3.7; p = 0.001), postpartum pain (OR = 10.5; p = 0.003), someone confided when needed (OR = 5.3; p = 0.027), pressure changed appearance, maintained physique (OR = 11.5; p = 0.018), having postpartum events (OR = 5.9; p = 0.027), changing eating habits (OR = 4.9, p = 0.047), baby development (OR = 6.8; p = 0.005). Postpartum depression in women with children under 6 months old in Can Tho is currently at an alarming level. Effective interventions are needed to support this objects.
Từ khóa:
Trầm cảm sau sinh; phụ nữ; Cần Thơ
Keywords:
Postpartum depression; women; Can Tho
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/440
File nội dung:
o210988.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log