Thứ bảy, 15/12/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 186
Tập 27, số 11 2017

Giám sát Corynebacterium diphtheriae gây bệnh bạch hầu tại Bình Phước, tháng 6/2016

Surveillance of Corynebacterium diphtheriae caused diphtheria in Binh phuoc province, June 2016
Tác giả: Võ Thị Trang Đài, Phan Văn Thành, Phạm Thị Hoan, Hồ Nguyễn Lộc Thuỳ, Phạm Duy Quang, Nguyễn Viết Thinh, Nguyễn Thị Kim Hoàng, Vũ Thị Quế Hương
Tóm tắt:
Giám sát này chúng tôi thực hiện vào thời điểm dịch Bạch hầu đang xảy ra tại Bình Phước vào tháng 7/2016 nhằm xác định số ca dương tính với Corynebacterium diphtheriae (C. diphtheriae) tính nhạy cảm kháng sinh và xác định các chủng trong vụ dịch là cùng một chủng hay các chủng khác nhau và mối liên quan của chúng với các chủng trên thế giới. Tổng cộng 144 mẫu phết họng được thu thập từ các ca nghi ngờ và ca tiếp xúc được nuôi cấy, định danh khẳng định bằng API Coryne, xác định gen độc tố gây bệnh bằng PCR sau đó giải rtình tự các amplicon để khẳng định; tính nhạy cảm kháng sinh được thực hiện bằngkỹ thuật khuếch tán kháng sinh trên đĩa thạch; mối liên quan di truyền giữa các chủng được thực hiện bằng giải trình tự 7 của các chủng C. diphtheriae. Trong giám sát này có 06 mẫu dương tính với C. diphtheriae thuộc biotype mitis chiếm tỉ lệ 0,7% và đều mang gen độc tố diphtheria toxin có khả năng gây bệnh. Tất cả các chủng này đều còn nhạy cảm với Erythromycin, Tetracycline, Rifampicin và Clindamycin. Có 2 sequencing typing (ST) khác nhau gây trong vụ dịch này là ST 67 và ST 455. ST67 là dòng chiếm đa số và ST455 lần đầu tiên được ghi nhận trên cơ sở dữ liệu PubMLST. Mặc dù vắc-xin đã được đưa vào sử dụng trong chương trình tiêm chủng quốc gia nhưng những vụ dịch lẻ tẻ vẫn xảy ra tại Việt Nam. Chủng lưu hành vẫn là những chủng có mang độc tố và trong vụ dịch này xuất hiện một dòng mới (ST455).
Summary:
Corynebacterium diphtheriae is still a pathogen that causes diphtheria outbreak in human around the world and sporadic cases in Vietnam although the vaccination was introduced in the Expanded Program on Immunization in 1981. This surveillance was conducted at the diphtheria outbreak at Binh Phuoc province in June of 2017 to identify the positive rate, antibiotic susceptibility, the same or different strains and how related to those isolated worldwide. Total of 144 cases of suspective cases and close contact cases were cultured with confirming by API Coryne and determined the toxic gene by PCR. And then the amplicon sequencing was refered to confirm; the antibiotic susceptibility was carried out by the disk diffusing method. 7 housekeeping genes were analyzed to determine the sequence typing (ST) showing the genetic relationship. This surveillance recorded 6 positive cases with C. diphtheriae (0.7%) were mitis biotype and the toxigenic C. diphtheriae. All isolates were susceptible still to Erythromycin, Tetracycline, Rifampicin and Clindamycin. The two sequencing typing (ST) found in this surveillance were ST 67 and ST 455. ST 67 was dominant clone and ST 455 was the new ST that reports in the PubMLST database. Although the vaccination was included in the Expanded Program on Immunization, but some sporadic cases have still occurred in Vietnam. The prevalence of strains was toxigenic C. diphtheriae and this outbreak appeared the new ST (ST455).
Từ khóa:
Corynebacterium diphtheriae, bạch hầu, độc tố, dịch bệnh
Keywords:
Corynebacterium diphtheriae, diphtheria, toxigenic, outbreak
File nội dung:
o1711186.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log