Thứ bảy, 15/12/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 37
Tập 27, số 11 2017

Mối tương quan giữa đặc điểm lâm sàng với nồng độ cytokin trong sốt xuất huyết Dengue trẻ em

Interaction between clinical symptoms with concentration of cytokines in Dengue hemorrhagic fever in children
Tác giả: Trần Thanh Hải, Tạ Văn Trầm
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả dọc đoàn hệ tiến cứu được thực hiện nhằm xác định sự tương hợp giữa triệu chứng lâm sàng với nồng độ các cytokine trong sốt xuất huyết Dengue (SXHD) trên bệnh nhân nhập Khoa Nhi – Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Kết quả cho thấy có 234 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu và các kết quả ghi nhận: Nồng độ IL-6 cao làm tăng khả năng xuất hiện triệu chứng đau bụng của bệnh nhân SXHD. Nồng độ IL-2, IL-4 và IL-13 cao làm tăng khả năng xuất hiện triệu chứng gan to của bệnh nhân SXHD. Nồng độ IL- 5,IL-10, IL-12 cao làm tăng nhiệt độ của bệnh nhân SXHD. Không tìm thấy mối tương quan giữa nồng độ các cytokin được khảo sát với triệu chứng nôn ói, xuất huyết niêm mạc, xuất huyết dưới da của bệnh nhân SXHD. Có sự tương hợp giữa sự thay đổi nồng độ các cytokin và triệu chứng lâm sàng bệnh nhân SXHD
Summary:
A prospective cohort study was performed to determine the correlation between cytokines and clinical symtomps in DHF. Results showed that 234 patients were studied and the results as: High levels of IL-6 increase the likelihood of occurring symptoms of abdominal pain in DHF patients. High levels of IL-2, IL-4 and IL-13 increase the occurrence of liver enlargementsymptom in DHF patients. High levels of IL-5, IL-10, IL-12 increase the temperature of DHF patients. No correlation was found between the concentrations of cytokines with symptoms of vomiting, mucosal hemorrhage, subcutaneous hemorrhage of DHF patients. There is a correlation between change in cytokine concentrations and clinical symptoms in DHF patients.
Từ khóa:
Sốt xuất huyết Dengue (SXHD), cytokin
Keywords:
Dengue hemorrhagic fever (DHF), cytokine.
File nội dung:
o1711037.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log