Thứ bảy, 15/12/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 357
Tập 27, số 11 2017

Xác định thành phần loài Candida phân lập từ miệng bệnh nhân ung thư điều trị tại Bệnh viện 103 năm 2015-2016

Identification of fungal species collected from oral colonization cancer patients at 103 Hospital, 2015-2016
Tác giả: Mai Anh Lợi, Lê Thành Đồng, Nguyễn Khắc Lực, Phạm Văn Minh, Đỗ Ngọc Ánh, Hoàng Thị Út Trà
Tóm tắt:
Nghiên cứu nhằm mục tiêu bước đầu áp dụng kỹ thuật sinh học phân tử xác định thành phần loài nấm phân lập từ khoang miệng của bệnh nhân ung thư điều trị tại Bệnh viện 103 năm 2015-2016. 68 mẫu nấm phân lập từ khoang miệng của 165 bệnh nhân ung thư được xác định loài bằng kỹ thuật PCR-RLFP. Kết quả nghiên cứu cho thấy, C. albicans vẫn là loài phổ biến nhất gây nhiễm nấm ở miệng bệnh nhân ung thư, với 67,6%. Tiếp đến là C. tropicalis (14.7%), C. krusei (7,7%), C. parapsilosis 2,9%), C. glabrata (2,9%) và C. guilliermondii (2,9%). 5 (7,4%) trong số 68 mẫu nấm nhiễm nhiều hơn 1 loài. Tần suất nhiễm các loài non-Candida albicans ở miệng bệnh nhân ung thư có xu hướng tăng lên. Nghiên cứu xác định loài nấm nhiễm ở miệng là rất quan trọng giúp cho việc chẩn đoán và điều trị đạt kết quả tốt hơn.
Summary:
The aim of this investigation were to study the composition of fungal species isolates from oral cavity of cancer patients by molecular technique. This study identified a total of 68 Candida strains isolated from 165 cancer patients with PCR-RFLP technique. The results showed that C. albicans (67.6%) was still the most common causative agent in cancer patients, followed by C. tropicalis (14.7%), C. krusei (7.7%), C. parapsilosis 2.9%), C. glabrata (2.9%) and C. guilliermondii (2.9%). The proportion of mixed colonization with more than one Candida species was 7.4% from total cases. The frequency of the non-albicans Candida species colonization in oral cavity was tendentiously increasing. As the pattern of Candida species infection is changing, such studies are important for better diagnosis and treatment planning.
Từ khóa:
xác định, nấm men, khoang miệng, ung thư.
Keywords:
Identification, fungi, oral cavity, cancer patients
File nội dung:
o1711357.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log