Thứ tư, 17/04/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Một số đặc điểm dịch tễ học đại dịch COVID-19 và đáp ứng của hệ thống giám sát tại Quảng Ninh năm 2021
Năng lực sức khỏe của sinh viên Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian đại dịch COVID-19, 2021 - 2022
Thực trạng biếng ăn và yếu tố liên quan ở trẻ 24 - 71,9 tháng tuổi tại một số trường mầm non của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, năm 2022
Trang: 374
Tập 27, số 11 2017

Tác động của các chương trình Atlantic Philanthropies can thiệp đối với trạm y tế nông thôn Việt Nam: tầm nhìn so sánh

Impacts of the Atlantic Philanthropies' Interventions on Commune Health Center in Rural Vietnam: A Comparative Perspective
Tác giả: Lê Thanh Sang, Nguyễn Thị Nhung
Tóm tắt:
Nghiên cứu này sử dụng phương pháp "difference in difference" và phương pháp hồi qui đa biến đối với dữ liệu nền năm 2008/09 và dữ liệu lặp lại năm 2013/14 của 3.600 hộ gia đình, và các nghiên cứu trường hợp, các phỏng vấn sâu tại 12 xã thuộc ba vùng Bắc, Trung, Nam của Việt Nam. Kết quả xác nhận rằng: (i) Các can thiệp của Atlantic Philanthropies (AP) có tác động tích cực đến tỷ lệ người bệnh đến trạm y tế và (ii) Các can thiệp của AP tác động mạnh hơn đến khách hàng có bệnh cấp tính so với khách hàng có bệnh mãn tính. Vì trạm y tế là cơ sở khám chữa bệnh ban đầu, nhiều bệnh mãn tính thường được chuyển lên các cơ sở y tế tuyến trên, trong khi hầu hết các bệnh cấp tính có thể khám và điều trị tại trạm y tế. Nâng cao năng lực khám và điều trị các bệnh mãn tính gắn liền với xu hướng lão hóa dân số nông thôn, đặc biệt đối với người nghèo, người dân tộc thiểu số, là một thách thức đối trạm y tế.
Summary:
This research uses the difference in difference estimations and multiple regression models relied upon the panel data in 2008/09 and 2013/14 of 3,600 surveyed households, and the case studies and in-depth interviews in 12 communes of Northern, Central, and Southern Vietnam. The results confirm that (i) the interventions of Atlantic Philanthropies (AP) has had positive impacts on the proportion of clients using commune health center (CHC) when illness, and (ii) the interventions of AP has had a stronger influence on clients who got acute diseases than those with chronic ones. Since CHCs are the initial health care agencies, clients with chronic diseases are often transferred to upper level hospitals, while almost all acute diseases can be treated at the CHCs. Improvement of CHCs’ capacity on chronic medical examination and treatment associated with the trend of rural aging population, especially for the poor and the ethnic minorities, is a challenge to CHCs.
Từ khóa:
trạm y tế, chương trình can thiệp, bệnh cấp tính, bệnh mãn tính.
Keywords:
CHC, intervention program, acute disease, chronic disease.
File nội dung:
o1711374.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log