Thứ bảy, 15/12/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 228
Tập 27, số 11 2017

Tiêm chích ma túy và các yếu tố liên quan ở phụ nữ mại dâm tại khu vực phía Nam Việt Nam, 2016

Injecting drugs and associated factors among female sex workers in Southern Vietnam, 2016
Tác giả: Nguyễn Duy Phúc, Khưu Văn Nghĩa, Phạm Duy Quang, Trần Phúc Hậu, Phan Trọng Lân, Nguyễn Vũ Thượng
Tóm tắt:
Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố liên quan đến hành vi tiêm chích ma túy (TCMT) ở phụ nữ mại dâm (PNMD) tại khu vực phía Nam (KVPN). Nghiên cứu phân tích dữ liệu giám sát trọng điểm HIV lồng ghép hành vi ở 1.549 PNMD tại 8 tỉnh KVPN trong năm 2016. Đối tượng nghiên cứu được phỏng vấn về một số yếu tố dân số xã hội, hành vi sử dụng bao cao su, hành vi TCMT, tiếp cận chương trình can thiệp giảm hại và tiền sử xét nghiệm HIV. Phân tích hồi qui logistic đa biến để xác định các yếu tố liên quan với hành vi TCMT. Kết quả cho thấy tỷ lệ PNMD đã từng TCMT ở KVPN là 2,7%. Các yếu tố liên quan đến việc tăng nguy cơ TCMT ở PNMD là tỉnh điều tra (các tỉnh Tây Nam bộ, Tp. Hồ Chí Minh so với các tỉnh miền Đông Nam bộ), PNMD đang có chồng, góa/ly thân/ly dị (so với PNMD độc thân), tuổi bán dâm lần đầu sớm, số ngày bán dâm/tháng qua từ 10-20 ngày (so với người bán dâm <10 ngày), có khách hàng TCMT và có xét nghiệm HIV dương tính. Cần cân nhắc các yếu tố liên quan được tìm thấy ở trên trong việc can thiệp giảm hành vi TCMT ở PNMD nhằm góp phần hạn chế lây truyền HIV ở quần thể này.
Summary:
The study aimed to determine factors associated with injecting drugs among female sex workers (FSWs) in southern Vietnam. Data of 1549 FSWs from the 2016 HSS+ survey in 8 southern provinces was analysed. Participants were interviewed about sociodemographic features, condom use, drug injecting behaviors, access to harm reduction programs and history of HIV testing. Multivariate logistic regression was used to determine associated factors with injecting drugs. Results showed that 2.7% of studied FSWs had injected drugs. Correlates of increased risk of injecting drugs include (1) study provice (south-western provinces and Ho Chi Minh City compared to south-eastern provinces), (2) either married or widowed/ separated/divorsed FSWs (as opposed to single FSWs), (3) selling sex at early age, (4) having 10-20 days selling sex in the past month (compared to those selling sex <10 days), (5) having clients who injected drugs and (6) testing positive for HIV. Interventions to minimize drug injecting behaviors among FSWs should take these correlates into consideration to lessen HIV transmission among this population.
Từ khóa:
PNMD, TCMT, khu vực phía Nam, bao cao su (BCS).
Keywords:
female sex wokers, PWID, Southern, condom
File nội dung:
o1711228.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log