Thứ hai, 20/05/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 415
Tập 27, số 8 2017

An toàn thực phẩm trong sản xuất bột gạo tại làng nghề Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp

The safety rice flour production in the trade village of Tan Phu Dong, Dong Thap province
Tác giả: Lê Thị Hồng Nhung, Trần Quang Minh, Huỳnh Ngọc Tâm
Tóm tắt:
Nghiên cứu an toàn thực phẩm trong sản xuất bột gạo tại làng nghề Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp dựa trên kết quả phân tích hiện trạng và kỹ thuật sản xuất tại các cơ sở. Thông qua đó, đề xuất những phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất theo hướng đảm bảo chất lượng, an toàn và vệ sinh của sản phẩm bột gạo. Kết quả nghiên cứu 405 cơ sở sản xuất bột gạo cho thấy thực trạng sản xuất bột gạo vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm, quá trình sản xuất tại các cơ sở nhỏ chủ yếu là thiết bị thô sơ lạc hậu và dựa vào kinh nghiệm truyền thống. Đa số đều sử dụng nguồn nước sông xử lý bằng phèn phục vụ quá trình sản xuất. Với quy trình chế biến và thiết bị tương đối đơn giản, các vấn đề về vi sinh và kim loại nặng thôi nhiễm vào sản phẩm vẫn còn hiện diện đối với các sơ sở nhỏ lẻ. Chỉ có 17,78% cơ sở sản xuất áp dụng an toàn vệ sinh và tiêu chuẩn chất lượng, nhằm đảm bảo chất lượng, vệ sinh cho sản phẩm khi làm ra. Nên có sự đầu tư đúng mức để đạt các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm, đây là vấn đề cần được quan tâm, có ảnh hưởng trực tiếp đối với chất lượng sản phẩm và sức khỏe người tiêu dùng
Summary:
Research on food safety in rice flour production in Tan Phu Dong village, Dong Thap province based on current situation analysis and production techniques at grassroots level. Through this, propose methods to improve production efficiency in the direction of ensuring the quality, safety and hygiene of rice flour products. The results of current situation analysis on 405 rice flour production facilities show that rice flour production is still at high risk of food unsafety and hygiene, the production process in small facilities mainly equipment backward and based on traditional experience. These would be bacterial contamination and heavy metals in small facilities. Most of them use river water that is treated with alum for production. Only 17.78% of establishments have applied hygiene and quality standards to ensure the quality and hygiene of their products. Full investment is needed to meet the requirements of food safety and hygiene, which should be considered and have a direct impact on the quality of the product and the health of consumers.
Từ khóa:
bột gạo, chất lượng, an toàn thực phẩm, giải pháp, làng nghề.
Keywords:
rice flour, food safety, quality, orientation, trade village.
File nội dung:
o1708415.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Chúc mừng năm mới
Tạp chí Y học Dự phòng xin kính chúc Quý độc giả, Tác giả, các Chuyên gia bình quyệt và Ban Biên tập một năm mới Kỷ Hợi 2019 DỒI DÀO SỨC KHỎE, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log