Thứ sáu, 16/11/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 154
Tập 27, số 8 2017

Kết quả điều trị ngoại trú bệnh nhân đái tháo đường typ 2 tại Bệnh viện Tim Hà Nội năm 2016-2017

Results of treatment for outpatient type 2 diabetes mellitus in Hanoi Heart Hospital 2016-2017
Tác giả: Phan Thị Lê, Trần Thị Thanh Huyền, Lê Thị Hoài Thu, Nguyễn Thị Phương Liên
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện nhằm đánh giá kết quả điều trị và cơ cấu sử dụng thuốc bệnh nhân (BN) đái tháo đường (ĐTĐ) typ 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Tim Hà Nội năm 2016-2017. Tổng số có 327 BN được chẩn đoán ĐTĐ typ 2 theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế được lựa chọn vào nghiên cứu. Kết quả cho thấy: tỷ lệ BN mắc bệnh ĐTĐ đạt mục tiêu điều trị đối với một số chỉ số chính HbA1c, FPG, LDL-C và HA đạt tỷ lệ tương ứng là 78,3%; 50,5%; 94,8% và 72,5%. Có 70% BN tuân thủ đầy đủ 3 chế độ điều trị bao gồm thuốc, chế độ ăn và chế độ tập luyện. Các yếu tố gồm độ tuổi, thời gian bị bệnh, tiền sử rối loạn lipid máu (RLLP) và sử dụng insulin trong điều trị có liên quan chặt chẽ đến mức độ kiểm soát chỉ số HbA1c. Có 72,2% BN được chỉ định dùng thuốc theo phác đồ đa trị liệu, nhóm thuốc đường uống chiếm ưu thế hơn so với đường tiêm, trong đó chủ yếu sử dụng metformin (90,2%) và ức chế DPP-4 chiếm 60,9%. Có 10,8% BN được chỉ định liều chưa phù hợp và 1,8% BN được chỉ định thuốc không phù hợp.
Summary:
A cross-sectional descriptive study was conducted to evaluate the treatment result and medication of outpatient type 2 diabetes mellitus in Hanoi Heart Hospital 2016-2017. A total of 327 patients, who were diagnosed with type 2 diabetes according to the Ministry of Health criteria, was enrolled into the study. Results showed that the proportion of patients with diabetes that achieved treatment goals for some major HbA1c, FPG, LDL-C and blood pressure indexes was 78.3%; 50.5%; 94.8% and 72.5%, respectively. 70% of patients complied fully with 3 regimens including medication, diet and exercise regimen. Factors including age, duration of illness, history of hyperlipidemia and insulin use in treatment are closely related to the level of HbA1c control. 72.2% of patients were given a multi-drug regimen, the oral group was higher than the injection group, with metformin (90.2%) and DPP-4 inhibitors accounted for 60.9%. 10.8% of patients were given inappropriate doses and 1.8% of patients were given inappropriate medications.
Từ khóa:
đái tháo đường, HbA1c, bệnh viện tim
Keywords:
diabetes type 2, HbA1c, Heart hospital
File nội dung:
o1708154.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log