Thứ tư, 14/11/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 95
Tập 27, số 8 2017

Dự báo tiền đái tháo đường và đái tháo đường không được chẩn đoán ở đối tượng trên 45 tuổi tại tỉnh Khánh Hòa theo thang điểm Findrisc

Prediction of undiagnosed diabetes and prediabetes by Findrisc scale in subjects over 45 years old in Khanh Hoa province
Tác giả: Viên Quang Mai, Nguyễn Văn Đạt, Lê Hoàng Thiệu, Nguyễn Đình Lượng, Nguyễn Văn Tuyên, Đỗ Thái Hùng, Trần Nam Quân, Nguyễn Hữu Châu
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang, sử dụng thang điểm FINDRISC có điều chỉnh BMI và vòng bụng theo tiêu chuẩn Châu Á trên đối tượng từ 45 tuổi trở lên nhằm dự báo nguy cơ đái tháo đường (ĐTĐ) týp 2 trong 10 năm tới (2026) và một số yếu tố liên quan trong và ngoài thang điểm FINDRISC trên đối tượng tiền ĐTĐ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Dự báo cho quần thể nghiên cứu đến năm 2026 nguy cơ mắc ĐTĐ ở người bình thường tăng thêm 3,15%, nhóm người tiền ĐTĐ tăng thêm 4,62% và tỷ lệ ĐTĐ là 13,5%. Dựa vào điểm cắt của đường cong Roc: tuổi, BMI, chỉ số vòng bụng, vận động thể lực, tiền sử tăng huyết áp, thân nhân mắc ĐTĐ là các yếu tố liên quan trong thang điểm FINDRISC; huyết áp tâm trương, huyết áp tâm thu, mức mỡ nội tạng, tỷ lệ mỡ cơ thể là các yếu tố liên quan ngoài thang điểm. Do đó, mức mỡ nội tạng và tỷ lệ mỡ cơ thể là hai yếu tố liên quan đái tháo đường cần đưa vào yếu tố nguy cơ ĐTĐ và nên áp dụng thang điểm FINDRISC điều chỉnh theo tiêu chuẩn Châu Á rộng rãi trong cộng đồng.
Summary:
A cross-sectional study, using a scale FINDRISC adjusted BMI (body mass index) and waist circumference by Asian standards on 865 subjects aged 45 years and older in order to predict the risk for type 2 diabetes in the next 10 years (2026) and associated factors within and outside the FINDRISC scale on prediabetes in Khanh Hoa province. Forecasting the risk of the diabetes in the normal Khanh Hoa in 2026 compared with the present time will increase 3.15%. Group people with prediabetes will increase 4.62% in 2026 and the percentage of diabetes may have been being 13.5%. Based on cutoff point of the ROC curve on pre-diabetes subjects, age, BMI, waist circumference, physically active, history of antihypertensive drug treatment, and family history with diabetes were six factors clearly associated in the FINDRISC scale. Diastolic blood pressure, systolic pressure, visceral fat and body fat were obvious related factor outside the scale. Therefore, the visceral fat level, the body fat percentages are 2 related factors should be considered as 2 risk factors of diabetes and FINDRISC scale also as a tool of diabetes risk score should be common in community.
Từ khóa:
Tiền ĐTĐ, ĐTĐ, dự báo nguy cơ, FINDRISC.
Keywords:
Pre-diabetes, diabetes, risk prediction, FINDRISC.
File nội dung:
o170895.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log