Thứ tư, 14/11/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 314
Tập 27, số 8 2017

Sàng lọc, đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện trường đại học y dược Huế

Screening, assessment nutrition status for inpatients at Hue university hospital
Tác giả: Lương Thị Bích Trang, Cù Thị Kim Lam, Hoàng Thị Bạch Yến
Tóm tắt:
Suy dinh dưỡng là một yếu tố nguy cơ có ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ tử vong, biến chứng, nhiễm khuẩn bệnh viện, thời gian nằm viện và tiên lượng bệnh. Việc sàng lọc nguy cơ suy dinh dưỡng và hỗ trợ dinh dưỡng sớm là biện pháp hữu hiệu giúp giảm số ngày nằm viện và chi phí điều trị. Nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm sàng lọc, đánh giá tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan trên 360 bệnh nhân đang điều trị tại hai khoa Nội bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế từ 11/2016 - 02/2017. Bộ công cụ được thiết kế bao gồm các nội dung của thang sàng lọc dinh dưỡng (NRS 2002), thang đánh giá tình trạng dinh dưỡng (BMI) và một số câu hỏi để tìm mối liên quan. Kết quả cho thấy tỷ lệ có nguy cơ dinh dưỡng là 38,1%, tỷ lệ suy dinh dưỡng là 24,2%. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân với tình trạng tái nhập viện (p < 0,05), hút thuốc lá (p < 0,05) và hạn chế sinh hoạt (p < 0,01). Tỷ lệ bệnh nhân có nguy cơ dinh dưỡng và bị suy dinh dưỡng vẫn còn khá cao, cần tiến hành sàng lọc dinh dưỡng trên tất cả bệnh nhân nằm viện để góp phần nâng cao hiệu quả điều trị.
Summary:
Malnutrition is a significant risk factor for mortality, complications, hospital infections, length of hospital stay, quality of life and prognosis. Screening for risk of malnutrition and early nutritional support is an effective way to reduce the length of hospital stay and treatment costs. A cross sectional study aimed to screen and assesses the nutritional status and some factors related to nutritional status of 360 patients at two internal departments of the Hue University Hospital during 11/2016 – 02/2017. The tool kit was designed to include the contents of the nutritional screening (NRS 2002), nutrition status assessment scale (BMI), and some questions to find related. The results shown that the prevalence of nutrition risk using NRS 2002 was 38.1%, the prevalence of malnutrition using BMI was 24.2%. There were significant relationships between nutrition status of patients with re-admitted status (p<0,05), smoking (p<0,05) and limited living conditions (p<0,01). The prevalence of patients at risk for malnutrition and malnutrition was still quite high and it is necessary to conduct nutrition screening in all inpatients to improve the effectiveness of treatment.
Từ khóa:
suy dinh dưỡng, bệnh nhân nội trú, Khoa Nội, NRS 2002, BMI
Keywords:
malnutrition, inpatients, Internal Medicine Department, NRS 2002, BMI.
File nội dung:
o1708314.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log