Thứ hai, 20/05/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 109
Tập 27, số 8 2017

Chất lượng giấc ngủ của sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Y Dược Huế năm 2015

Sleep quality and its related factors among students at Hue University of Medicine and Pharmacy in 2015
Tác giả: Nguyễn Thị Khánh Linh, Đặng Hồng Nhung, Phạm Bá Bảo Ngân, Võ Văn Thắng, Nguyễn Minh Tú
Tóm tắt:
Nghiên cứu đánh giá chất lượng giấc ngủ và tìm hiểu các yếu tố liên quan với rối loạn giấc ngủ theo thang điểm Pittsburgh ở sinh viên hệ chính quy thuộc Trường Đại học Y Dược Huế. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 577 sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Y Dược Huế. Dữ liệu được thu thập bằng cách phỏng vấn dựa vào bộ câu hỏi và số liệu được xử lí bằng phần mềm SPSS 20.0. Chỉ số chất lượng giấc ngủ Pittsburgh (PSQI) đã được sử dụng để kiểm tra chất lượng giấc ngủ (PSQI>5: chất lượng giấc ngủ kém). Ngoài ra còn có thang đánh giá trầm cảm - lo âu - stress (DASS21), các chỉ số sức khỏe (hút thuốc, lối sống ít vận động, tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe thể chất) đã được thực hiện để tìm hiểu các yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ. Kết quả cho thấy giờ ngủ trung bình của sinh viên là 6,1 giờ (SD = 1,05). Tỷ lệ sinh viên có chất lượng giấc ngủ kém là 49,4% (n = 577). Có mối liên quan giữa chất lượng giấc ngủ với một số yếu tố: căng thẳng, trầm cảm, lo âu, không gian ngủ, tiếng ồn, thói quen ngủ trưa, căng thẳng học tập và sự kiện cuộc sống. Vì vậy chất lượng giấc ngủ của sinh viên Y Dược Huế là một vấn đề cần quan tâm.
Summary:
Assessing the sleep quality of students and its determinants among undergraduate students at Hue University of Medicine and Pharmacy (Hue UMP). Cross-section study was used in this research. The research was conducted on 577 students at Hue UMP by stratified sampling methods. Data were collected by structured questionnaire and data were analyzed by SPSS 20.0. Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) was used as a tool to examine sleep quality (PSQI >5: Poor sleep quality). Other scales such as Depression – Anxiety – Stress Scale (DASS21), health indicators (smoking, sedentary lifestyle, nutritional condition, and physical health) were used to explore the determinants affecting sleep quality. In this study, the mean hours of students’ sleep at Hue UMP was 6.1 hours (SD = 1.05). The percentage of students who had poor sleep quality was 49.4% (n = 577). There was significant correlation between sleep quality and some factors, such as stress, depression, anxiety, sleeping space, noise, naptime, pressure on study and life events. Therefore, Sleep quality of undergraduate students at Hue UMP is a problem which must be concerned.
Từ khóa:
Thang đo chất lượng giấc ngủ Pittsburgh (PSQI), chất lượng giấc ngủ, sinh viên.
Keywords:
Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), sleep quality, academic performance, student.
File nội dung:
o1708109.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Chúc mừng năm mới
Tạp chí Y học Dự phòng xin kính chúc Quý độc giả, Tác giả, các Chuyên gia bình quyệt và Ban Biên tập một năm mới Kỷ Hợi 2019 DỒI DÀO SỨC KHỎE, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log