Thứ sáu, 16/11/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 465
Tập 27, số 8 2017

Đánh giá đáp ứng kháng thể kháng bạch hầu sau can thiệp bằng vắc xin uốn ván –bạch hầu (Td) trên đối tượng 6 đến 25 tuổi tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum, từ 5/2016 - 3/2017

Evaluation of antibody responses to diphtheria among persons aged 6-25 years after Tetanus-diphtheria (Td) vaccine immunization in Kon Plong district, Kon Tum province, from May 2016 to March 2017
Tác giả: Lê Văn Bé, Nguyễn Thị Lan Phương, Phạm Thọ Dược, Lê Văn Tuấn
Tóm tắt:
Nghiên cứu nhằm đánh giá đáp ứng tạo kháng thể kháng bạch hầu sau tiêm vắc xin Td trên 219 đối tượng từ 6-25 tuổi tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum năm 2016-2017. Sử dụng kỹ thuật ức chế miễn dịch gắn men (Toxin Binding Inhibition - ToBI) để xác định nồng độ kháng thể kháng bạch hầu trước và sau tiêm vắc xin Td. Kết quả nghiên cứu cho thấy trước tiêm vắc xin Td: có 47,5% đối tượng nghiên cứu không có kháng thể bảo vệ (<0,01 IU/ml). Sau tiêm vắc xin Td: tỷ lệ đối tượng đạt được kháng thể bảo vệ (≥ 0,01 IU/ ml) là 95,4%. Nồng độ kháng thể trung bình trước tiêm và sau tiêm vắc xin Td tương ứng là 0,04 IU/ml và 1,004 IU/ml. Nồng độ kháng thể bảo vệ đầy đủ và lâu dài chống lại bệnh bạch hầu (>0,1 IU/ml) cao nhất trong nhóm tuổi 11-15 tuổi (98,5%) và 5-10 tuổi (97,3%), tiếp theo là nhóm 16-20 tuổi (86,5%) và 21-25 tuổi (81%). Hiệu quả can thiệp bằng vắc xin Td đạt 73,5%. Kết quả của nghiên cứu sẽ là cơ sở khoa học cho việc đề xuất các biện pháp can thiệp phù hợp nhằm kiểm soát và khống chế sự bùng phát dịch bạch hầu tại Tây Nguyên và Việt Nam trong thời gian tới.
Summary:
An interventional study was conducted to identify the antibody responses to diphtheria among 219 individuals between six to twentyfive years old in Kon Plong district, Kon Tum province in 2016-2017. All samples were tested for diphteria neutralizing antibodies before and after Td immunization using Toxin-binding inhibition (ToBI) test as previously discribed by Hong et al. (1996). The results showed that no immunity to diphtheria (antibodies <0.01IU/ml) was found in 47.5% before Td vaccinantion. While 95.4% of cases had protective levels of diphtheria antibodies (antibodies ≥0.01IU/ ml) after Td vaccinantion. Geometric mean concentraions (GMC) before and after Td immunization were 0.04 IU/ml and 1.004 IU/ ml; respectively. Diphtheria antibodies declined with increasing age. Full immunity against diphtheria (antibodies ≥ 0.1 IU/mL) was highest in age group of 11-15 years (98.5%), followed by 5-10 years (97.3%), 16-20 years (86.5%), 21-25 years (81.0%). The interventional effect of Td vaccine was 73.5%. The results will be sientific basis to propose compulsory immunizations programs suitable interventional methods for controlling and preventing of Diphtheria in Tay Nguyen and Vietnam.
Từ khóa:
đáp ứng tạo kháng thể, bạch hầu, vắc xin.
Keywords:
antibodies response, diphtheria, vaccine.
File nội dung:
o1708465.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log