Thứ ba, 16/04/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Một số đặc điểm dịch tễ học đại dịch COVID-19 và đáp ứng của hệ thống giám sát tại Quảng Ninh năm 2021
Năng lực sức khỏe của sinh viên Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian đại dịch COVID-19, 2021 - 2022
Thực trạng biếng ăn và yếu tố liên quan ở trẻ 24 - 71,9 tháng tuổi tại một số trường mầm non của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, năm 2022
Trang: 396
Tập 27, số 8 2017

Năng lực triển khai các hoạt động chuyên môn của các Trung tâm Y tế dự phòng tuyến tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2016

Preventive Medicine Centers’ capacity to implement professional activities in Northern region, 2016
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Liên, Lê Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Thi Thơ
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện nhằm đánh giá năng lực triển khai các hoạt động chuyên môn của 28 Trung tâm Y tế dự phòng (YTDP) tuyến tỉnh/thành phố ở khu vực phía bắc năm 2016 thông qua bộ câu hỏi tự điền được xây dựng trên cơ sở quy định tại Thông tư 51/2014/TT-BYT, dự thảo phân tuyến kỹ thuật trong hệ thống YTDP, Chuẩn quốc gia YTDP giai đoạn 2008-2015 và dự thảo Chuẩn giai đoạn mới. Kết quả cho thấy: Năng lực thực hiện các hoạt động chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ của các Trung tâm YTDP tuyến tỉnh khu vực phía Bắc khác nhau giữa các lĩnh vực trong cùng một trung tâm và khác nhau giữa các tỉnh. Đa số các hoạt động chuyên môn của các Trung tâm YTDP tuyến tỉnh được đánh giá ở mức độ trung bình (50-74 điểm). Các lĩnh vực có nhiều trung tâm hoạt động ở mức tốt và khá đó là kiểm soát bện truyền nhiễm (28/28 tỉnh), phòng chống sốt rét (14/19 tỉnh), sức khỏe môi trườngvà trường học (9/28 tỉnh), phòng chống giun sán (8/14 tỉnh), và một số nhóm lĩnh vực như xét nghiệm vi sinh, lý hóa thực phẩm, dinh dưỡng cộng đồng. 3 lĩnh vực hoạt động chuyên môn còn hạn chế (<50%): Kiểm soát bệnh không lây nhiễm (11/28 tỉnh), sức khỏe nghề nghiệp (8/28 tỉnh); các xét nghiệm (11/28 tỉnh) nhất là chẩn đoán các bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây nhiễm, bệnh nghề nghiệp và cung cấp các dịch vụ YTDP. Kết quả nghiên cứu cung cấp những thông tin cần thiết để xây dựng kế hoạch cho việc tăng cường năng lực thực hiện các hoạt động chuyên môn và cơ cấu lại hệ thống YTDP trong giai đoạn tiếp theo.
Summary:
A cross-sectional study with data collection through self-administered questionnaires was conducted to assess capacity to implement professional activities of 28 provincial preventive medicine centers (PMC) in the northern region in 2016. These questionnaires were developed based on the Circular No. 51/2014/TT-BYT, the draft of decree on technical assistance in preventive medicine system, the national standard for preventive medicine centers during the period 2008-2015 and the draft national standard for new period. The results show that the capacity to carry out professional activities according to their mandate differd among areas within the same center and varied from province to province. Most of the professional activities of Provincial PMC were rated at an average level (50-74 points). The fields, which many centers have been good and pretty good, were infectious diseases control (28/28 provinces), malaria control (14/19 provinces), environmental health and school health (9/28 provinces), helminths prevention (8/14 provinces), and some other areas such as microbiological testing, food chemistry, community nutrition. Three professional activities were still limited (<50%): non-communicable diseases control (11/28 provinces), occupational health (8/28 provinces); laboratory tests (11 out of 28 provinces), especially tests for diagnoses of infectious diseases and non-communicable diseases, occupational diseases and providing preventive medicine services. The research results provide the necessary information to develop plans for strengthening the capacity to undertake professional activities and restructure the preventive medicine system in the near future.
Từ khóa:
y tế dự phòng, trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh, năng lực, hệ thống.
Keywords:
preventive medicine, provincial preventive medicine center, capacity, system.
File nội dung:
o1708396.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log