Thứ hai, 20/05/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 346
Tập 27, số 8 2017

Khảo sát kiến thức và thực hành về sử dụng hố xí tại hộ gia đình tại xã Thủy Phù, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016

Survey of knowledge and practice of using household latrines in Thuy Phu town, Thua Thien Hue province, 2016
Tác giả: Nguyễn Đình Minh Mẫn, Thái Thị Ly Na, Nguyễn Thị Quỳnh Chi
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện phỏng vấn 600 hộ gia đình (HGĐ) nhằm đánh giá kiến thức và thực hành về sử dụng hố xí và một số yếu tố liên quan tại 11 thôn dân xã Thủy Phù, tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2016. Kết quả cho thấy tỷ lệ HGĐ có kiến thức chung và thực hành chung về sử dụng hố xí hợp vệ sinh (HVS) đạt còn thấp lần lượt là 66,3%; 59,2%. Trong đó kiến thức về hiểu đúng hố xí HVS (64,3%); biết về các loại hố xí HVS (27,2%), biết các tiêu chuẩn của hố xí HVS (67,2%), biết các tác hại của việc không sử dụng hố xí HVS (63,2%), biết cách sử dụng hố xí HVS (58,2). Về thực hành cho trẻ em đi tiêu đúng cách (58,2%) và có 7,1% HGĐ sử dụng phân tươi trong đó ủ phân đúng cách chiếm (11,3%), tìm hiểu thông tin về sử dụng hố xí HVS (21,5%). Tìm thấy mối liên quan giữa nhóm tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp với cả kiến thức chung và thực hành chung về sử dụng hố xí HVS. Có mối liên quan giữa kiến thức với thực hành (p<0,05). Có sự hạn chế về kiến thức và thực hành về về sử dụng hố xí HVS ở vùng nông thôn.
Summary:
A cross-sectional study was conducted on 600 households to assess knowledge and practice of using household latrines and some related factors in 11 villages in Thuy Phu town, Thua Thien Hue province in 2016. The results shown that the propotion of households with general knowledge (66.3%) and practice in using the latrines hygienically (59.2%) were low. In particular, in general knowledge, the rates were below: understanding of hygienic latrines (64.3%); hygienic latrines correct types (27.2%); the standard of hygienic latrines (67.2%); impact of unused hygienic latrines (63.2%) and using hygienic latrines (58.2%). In general practice, the propotion of households keeping their children using latrinesproperly accounts for 58.2% and there were 7.1% households using fresh faeces, specially, compost properly made up 11.3% and finding out to use and preserve information 21,5%. Factors associated with both general knowledge and practice in using hygienic latrines include age, education and occupation. Knowledge was associated with practice (p<0.05). There was a lack of knowledge and practice in using hygienic latrines in the countryside.
Từ khóa:
Hố xí, hộ gia đình, hợp vệ sinh.
Keywords:
Latrines, households, hygienically.
File nội dung:
o1708346.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Chúc mừng năm mới
Tạp chí Y học Dự phòng xin kính chúc Quý độc giả, Tác giả, các Chuyên gia bình quyệt và Ban Biên tập một năm mới Kỷ Hợi 2019 DỒI DÀO SỨC KHỎE, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log