Thứ hai, 20/05/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 126
Tập 27, số 8 2017

Thực trạng triển khai các hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn ở thành phố Hà Nội, năm 2016

Current status of implementation of NCD control and prevention activities in commune health station in Hanoi, 2016
Tác giả: Bùi Thị Minh Thái, Hoàng Đức Hạnh, Nguyễn Thị Thi Thơ
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện nhằm mô tả năng lực và thực trạng triển khai hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) tại Hà Nội năm 2016. Nghiên cứu được thực hiện trên 584 trạm y tế (TYT) của Hà Nội, thu thập thông tin qua bộ câu hỏi tự điền, phỏng vấn và quan sát trực tiếp. Kết quả cho thấy, thực trạng triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm tại trạm y tế ở Hà Nội còn hạn chế. Mỗi trạm y tế đã có trung bình có 4/7 cán bộ y tế tham gia phòng bệnh không lây nhiễm. Tuy nhiên, có tới 71,6% trạm y tế chỉ có <50% và dưới 5% trạm y tế có >70% thuốc thiết yếu cho xử trí bệnh không lây nhiễm. Phần lớn các trạm y tế chỉ có 50-<70% trang thiết bị thiết yếu cho bệnh không lây nhiễm. Có đến 57,3% trạm y tế chỉ thực hiện được <25% kỹ thuật trong phòng chống bệnh không lây nhiễm, trong đó, tỷ lệ trạm y tế vùng 1 thực hiện được dưới 25% các kỹ thuật là 61,2% cao hơn vùng 2 và 3. Nhìn chung, các trạm y tế đều đã triển khai các nội dung trong phòng, chống bệnh không lây nhiễm. Tuy nhiên, thực trạng triển khai chỉ đạt ở mức dưới trung bình 40,6/100 điểm và có xu hướng giảm dần từ vùng 1 đến vùng 3, khu vực nội thành cao hơn ngoại thành.
Summary:
A cross-sectional descriptive study was conducted to describe the capacity and status of the implementation of non-communicable disease (NCDs) control and prevention activities in commune health stations (CHS) in Ha Noi, 2016. All of 584 CHSs were included in the study. Information was collected via selfadministered questionnaires, interview and observation. The results show that in average, there were 4 out of 7 health workers working for NCDs control and prevention in each CHS. There were 71.6% CHSs having less than 50% of essential drugs, and only 5% CHSs having >70% essential drugs for NCD management. A major part of CHSs had 50- 70% essential equipment for NCDs. There were about 57.3% CHSs had capacity to implement less than 25% essential techniques/services for NCDs, among which, this proportion in CHSs in area was 61.2%, higher than that of CHSs in area 2 and area 3. In general, all CHSs implemented NCDs control and prevention activities. However, the implementation score that CHSs got 40.6/100 points with down-ward tendency from CHSs in areas 1 in CHSs in area 3, and CHSs in inner areas implemented NCDs control and prevention better than those in suburban areas
Từ khóa:
Trạm y tế, phòng chống Bệnh không lây nhiễm, Hà Nội.
Keywords:
Commune health station, noncommunicable disease, control and prevention, Hanoi.
File nội dung:
o1708126.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Chúc mừng năm mới
Tạp chí Y học Dự phòng xin kính chúc Quý độc giả, Tác giả, các Chuyên gia bình quyệt và Ban Biên tập một năm mới Kỷ Hợi 2019 DỒI DÀO SỨC KHỎE, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log