Thứ sáu, 16/11/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 374
Tập 27, số 8 2017

Sự hài lòng của nhân viên y tế tại các bệnh viện, Trung tâm y tế tuyến huyện có giường bệnh thuộc tỉnh Kon Tum năm 2016

Health workers’s satisfaction at hospitals and district health centers with beds of Kon Tum province in 2016
Tác giả: Trần Văn Bình, Lê Trí Khải, Nguyễn Minh Thành, Đặng Trần Huân, Nguyễn Như Dũng
Tóm tắt:
Nghiên cứu này nhằm mô tả sự hài lòng và xác định một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của nhân viên y tế (NVYT) tại các bệnh viện, trung tâm y tế (TTYT) tuyến huyện có giường bệnh (gọi chung là bệnh viện) thuộc tỉnh Kon Tum năm 2016 một cách khoa học để làm cơ sở cho việc cải tiến chất lượng bệnh viện trong thời gian tới. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng trên 1.320 người trong thời gian nghiên cứu từ tháng 1-12/2016. Kết quả cho thấy điểm trung bình và tỷ lệ hài lòng chung của 5 mục là 3,94 ± 0,09 và 86,2%. Có mối liên quan giữa sự hài lòng của NVYT với các yếu tố: Đơn vị công tác, số năm công tác tại đơn vị hiện nay, vị trí công tác hiện tại và số lần trực trong 1 tháng.
Summary:
This study aimed to reveal satisfaction and scientifically indentify some related factors of health workers at hospitals and district health centers with beds (collectively referred to as a hospital) of Kon Tum province in 2016. The result of this study also will be considered as fundamental principles in order to assist quality improvement in hospitals in the future. The study was designed follow an analyzed cross-sectional descriptive study through using quantitative method over 1.320 health workers during 1-12/2016. Results indicated that the overall satisfaction’s mean and percentage of five items were 3.94±0.09 and 86.2%. There were relationships between the health workers’s satisfaction with some factors: Working hospital, number of years working at the current hospital, current position, and number of duties in a month.
Từ khóa:
Sự hài lòng, nhân viên y tế, bệnh viện, tỉnh Kon Tum, năm 2016.
Keywords:
Satisfaction, health workers, hospital, Kon Tum Province.
File nội dung:
o1708374.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log