Thứ tư, 14/11/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 499
Tập 27, số 8 2017

Nghiên cứu kiểu gen của Enterovirus 71 lưu hành tại miền trung Việt Nam từ 2006 - 2014

Study on Enterovirus 71 genotypes circulating in central Viet Nam from 2006 to 2014
Tác giả: Lê Thị Kim Trang, Trịnh Thị Xuân Mai, Huỳnh Kim Mai, Nguyễn Bảo Triệu, Diệp Thùy Dung, Nguyễn Đình Huy,Viên Quang Mai, Trần Văn Hiếu
Tóm tắt:
Nghiên cứu nhằm xác định kiểu gen và tìm hiểu sự lan truyền của chủng EV71 gây bệnh tay chân miệng tại khu vực miền Trung từ 2006 - 2014 dựa trên sự phân tích trình tự của vùng gen VP1 (891 nucleotide). Kết quả cho thấy, các chủng EV71 trong nghiên cứu thuộc kiểu gen C5, C4a và B5. Có sự thay đổi chủng gây bệnh trong thời gian nghiên cứu. Các chủng EV71 có kiểu gen C5 được phát hiện trong năm 2006 - 2010 đã được thay thế bởi chủng có kiểu gen C4a trong năm 2011 - 2012, và chuyển đổi sang chủng có kiểu gen B5 từ năm 2012 - 2014. Chủng có kiểu gen C5 có khả năng lây truyền từ chủng gây dịch ở miền Nam - Việt Nam năm 2005; chủng kiểu gen C4a tương đồng với các chủng gây dịch ở cả hai miền Nam, Bắc nước ta từ năm 2011 - 2012, đây là chủng có khả năng xâm nhập vào Việt Nam từ chủng gây dịch ở Trung Quốc từ năm 2009; chủng có kiểu gen B5 tương quan gần với các chủng gây dịch được phát hiện ở khu vực miền Bắc và miền Nam Việt Nam năm 2012, đây cũng là chủng được xem là xâm nhập vào nước ta từ chủng được phát hiện ở Malaysia năm 2012.
Summary:
The study aimed to determine genogroups and spreading of Enterovirus 71 (EV71) strains that caused hand, foot and mouth disease (HFMD) in the central Vietnam from 2006 to 2014 based on phylogenetic analysis of the complete VP1 sequences (891 nucleotides). The results showed that, all of EV71 strains in the study belonged to subgenogroups C5, C4a and B5. There was the genetic variation in EV71 strains in study duration. The subgenogroup C5 which circulated in 2006 - 2010 had gradually replaced by subgenogroup C4a in 2011 - 2012, and it tended to change subgenogroup B5 in 2013 - 2014. The subgenogroup C5 related to strain which was first detected in southern Vietnam caused HFMD in 2005. The subgenogroup C4a related to strains which were detected in northern and southern Vietnam in 2011-2012, they closely related the strains detected in China since 2009. The subgenogroup B5 also related to the strains were detected in northern and southern Vietnam in 2012, which related to the strains were detected in Malaysia since 2012
Từ khóa:
Enterovirus 71, subgenogroups EV71, bệnh tay chân miệng
Keywords:
Enterovirus 71; subgenogroups EV71; hand, foot and mouth disease
File nội dung:
o1708499.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log