Thứ hai, 20/05/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 355
Tập 27, số 8 2017

Kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống giảm nhẹ hậu quả của bão lụt lên sức khoẻ của người dân ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015

Knowledge, attitude and practice on the prevention floods and stoms to the health of people in Phu Vang district, Thua Thien Hue province in 2015
Tác giả: Lê Thị Thanh Nhàn
Tóm tắt:
Bão và lũ lụt thuộc bốn loại thảm họa tự nhiên thường gặp nhất tại Việt Nam. Nghiên cứu này mô tả kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống giảm nhẹ hậu quả của bão lụt lên sức khoẻ của người dân ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015. Nghiên cứu sử dụng thiết kế nghiên cứu cắt ngang thực hiện phỏng vấn 600 người dân đang sinh sống trong địa bàn nghiên cứu, sử dụng bộ câu hỏi có cấu trúc. Kết quả cho thấy tỷ lệ người dân có thái độ tốt về phòng chống giảm nhẹ hậu quả của bão lụt đến sức khỏe lần lượt là 90,8% mặc dù kiến thức và thực hành chưa cao. Có mối liên quan giữa, kiến thức, thái độ, thực hành với nghề nghiệp (nông dân có kiến thức tốt về phòng chống giảm nhẹ hậu quả của bão lụt đến sức khỏe chiếm tỷ lệ cao nhất 67,2%).
Summary:
This study aims to describe the knowledge, attitudes and practices on prevention floods and stoms to the health of people in Phu Vang district, Thua Thien Hue province in 2015. The results show that the proportion of people who have good attitudes towards prevention and mitigation of the consequences of floods and storms to health is 90.8%, although the knowledge and practice are not high. There is a relationship between knowledge, attitudes and practice with occupation (farmers with good knowledge on flood mitigation and mitigation have the highest percentage of 67.2%).
Từ khóa:
bão,lũ lụt, Thừa Thiên Huế
Keywords:
typhoon, Thua Thien Hue.
File nội dung:
o1708355.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Chúc mừng năm mới
Tạp chí Y học Dự phòng xin kính chúc Quý độc giả, Tác giả, các Chuyên gia bình quyệt và Ban Biên tập một năm mới Kỷ Hợi 2019 DỒI DÀO SỨC KHỎE, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log