Thứ ba, 16/04/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Một số đặc điểm dịch tễ học đại dịch COVID-19 và đáp ứng của hệ thống giám sát tại Quảng Ninh năm 2021
Năng lực sức khỏe của sinh viên Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian đại dịch COVID-19, 2021 - 2022
Thực trạng biếng ăn và yếu tố liên quan ở trẻ 24 - 71,9 tháng tuổi tại một số trường mầm non của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, năm 2022
Trang: 355
Tập 27, số 8 2017

Kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống giảm nhẹ hậu quả của bão lụt lên sức khoẻ của người dân ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015

Knowledge, attitude and practice on the prevention floods and stoms to the health of people in Phu Vang district, Thua Thien Hue province in 2015
Tác giả: Lê Thị Thanh Nhàn
Tóm tắt:
Bão và lũ lụt thuộc bốn loại thảm họa tự nhiên thường gặp nhất tại Việt Nam. Nghiên cứu này mô tả kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống giảm nhẹ hậu quả của bão lụt lên sức khoẻ của người dân ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015. Nghiên cứu sử dụng thiết kế nghiên cứu cắt ngang thực hiện phỏng vấn 600 người dân đang sinh sống trong địa bàn nghiên cứu, sử dụng bộ câu hỏi có cấu trúc. Kết quả cho thấy tỷ lệ người dân có thái độ tốt về phòng chống giảm nhẹ hậu quả của bão lụt đến sức khỏe lần lượt là 90,8% mặc dù kiến thức và thực hành chưa cao. Có mối liên quan giữa, kiến thức, thái độ, thực hành với nghề nghiệp (nông dân có kiến thức tốt về phòng chống giảm nhẹ hậu quả của bão lụt đến sức khỏe chiếm tỷ lệ cao nhất 67,2%).
Summary:
This study aims to describe the knowledge, attitudes and practices on prevention floods and stoms to the health of people in Phu Vang district, Thua Thien Hue province in 2015. The results show that the proportion of people who have good attitudes towards prevention and mitigation of the consequences of floods and storms to health is 90.8%, although the knowledge and practice are not high. There is a relationship between knowledge, attitudes and practice with occupation (farmers with good knowledge on flood mitigation and mitigation have the highest percentage of 67.2%).
Từ khóa:
bão,lũ lụt, Thừa Thiên Huế
Keywords:
typhoon, Thua Thien Hue.
File nội dung:
o1708355.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log