Thứ hai, 20/05/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 453
Tập 27, số 8 2017

Tình hình sử dụng bảo hiểm y tế ở người cao tuổi và một số yếu tố liên quan tại hai xã Hương Toàn và Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnhThừa Thiên - Huế năm 2017

Situation of using health insurance of the elderly and some related factors at Huong Toan and Huong Vinh commune, Huong Tra town, Thua Thien Hue province in 2017
Tác giả: Võ Thanh Sơn, Nguyễn Thị Bảo Ái, Nguyễn Thị Ngọc Long, Nguyễn Hữu Nghị
Tóm tắt:
Già hóa dân số là một trong những xu hướng quan trọng nhất của thế kỷ 21. Theo dự báo, dân số Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn “già hóa” từ năm 2017. Do đó, đây là đối tượng cần được quan tâm hàng đầu hiện nay, đặc biệt về vấn đề chăm sóc sức khỏe. Đề tài này nhằm tìm hiểu tình hình sử dụng bảo hiểm y tế (BHYT) ở người cao tuổi (NCT) và một số yếu tố liên quan. Kết quả nghiên cứu mô tả cắt ngang bằng bộ câu hỏi soạn sẵn trên 365 NCT tại hai xã Hương Toàn và Hương Vinh, thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế cho thấy 89,6% NCT sở hữu BHYT, trong đó 80,4% có BHYT 5 năm liên tục và 43,9% gặp phải những khó khăn nhất định khi tiếp cận các dịch vụ BHYT. Có mối liên quan giữa tình hình mắc bệnh trong 1 năm qua; đời sống vật chất với tỷ lệ sở hữu BHYT của NCT. Tỷ lệ NCT sở hữu BHYT khá cao nhưng có tới gần một nửa gặp phải những khó khăn khi tiếp cận các dịch vụ BHYT nên cần có thêm các chính sách thiết thực để giải quyết các khó khăn này
Summary:
Population aging is the one of the most important trends of the 21st century. According to the forecast, Vietnamese population have officially entered “aging” process since 2017. Consequently, this is the object that should be the most considered priority today, specially in terms of health care. This study aims to identify the situation of using health insurance (HI), to list some related factors.The crosssectional study’s results carried out by prepared questionaire on 365 chosen elderly (ED) belong to 2 communes: Huong Toan and Huong Vinh, Huong Tra town, Thua Thien Hue province show that 89.6% ED owned HI, in which 80,4% owned HI for 5 consecutive years and 43.9% faced up with certain difficulties when accessing HI services. Although the proportion of ED’s HI ownership is quite high, almost half of them get difficulties accessing HI services so that needing have reality policies to solve these problems.
Từ khóa:
bảo hiểm y tế, người cao tuổi, Thừa Thiên Huế
Keywords:
health insurance, elderly, Thua Thien Hue.
File nội dung:
o1708453.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Chúc mừng năm mới
Tạp chí Y học Dự phòng xin kính chúc Quý độc giả, Tác giả, các Chuyên gia bình quyệt và Ban Biên tập một năm mới Kỷ Hợi 2019 DỒI DÀO SỨC KHỎE, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log