Thứ ba, 16/04/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Một số đặc điểm dịch tễ học đại dịch COVID-19 và đáp ứng của hệ thống giám sát tại Quảng Ninh năm 2021
Năng lực sức khỏe của sinh viên Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian đại dịch COVID-19, 2021 - 2022
Thực trạng biếng ăn và yếu tố liên quan ở trẻ 24 - 71,9 tháng tuổi tại một số trường mầm non của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, năm 2022
Trang: 65
Tập 27, số 8 2017

Kiến thức về xử trí tăng huyết áp của cán bộ y tế xã, tỉnh Hòa Bình năm 2017 và một số yếu tố liên quan

Knowledge on hypertension management and its associated factors for commune health workers in Hoa Binh province 2017
Tác giả: Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Duy Luật, Nguyễn Hoàng Long, Trần Thị Hường
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp 195 cán bộ y tế xã bằng bộ câu hỏi thiết kế sẵn, nhằm mô tả kiến thức về xử trí tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan của cán bộ y tế xã, tỉnh Hòa Bình năm 2017. Kết quả nghiên cứu cho thấy: tỷ lệ cán bộ y tế xã đạt về kiến thức tăng huyết áp là 30,8% trong đó 33,9% cán bộ y tế có kiến thức đạt về đại cương chung tăng huyết áp, có 44,6% cán bộ y tế đạt kiến thức về phân độ tăng huyết áp, kiến thức đạt về điều trị tăng huyết áp là 23,6%, kiến thức đạt về xử trí tăng huyết áp đạt 41,0%. Nhóm cán bộ y tế xã ở thành thị có kiến thức đạt về tăng huyết áp cao hơn so với cán bộ y tế xã ở miền núi với OR = 2,79 (95% CI = 1,25 – 6,25). Bên cạnh đó nhóm đối tượng là quản lý có kiến thức đạt cao hơn ở nhân viên với OR = 2,81 (95% CI = 1,37 – 5,78). Nhóm cán bộ y tế có trình độ đại học/cao đẳng có kiến thức đạt cao hơn ở trình độ trung cấp/sơ cấp với OR = 4,17 (95% CI = 1,96 – 8,87), bác sỹ có kiến thức đạt cao hơn điều dưỡng với OR = 3,68 (95% CI = 1,42 – 9,83). Từ kết quả này chúng tôi đề xuất cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo lại về xử trí bệnh tăng huyết áp của cán bộ y tế tuyến cơ sở.
Summary:
A cross-sectional study using face-to-face interview with a structured questionnaire was conducted in Hoa Binh province 2017, on 195 commune health workers to describe knowledge scope about hypertension prevention and its associated factors. The study results show that: the percentage of commune health workers who had a good knowledge was 30.8%, 33.9% of commune health workers had knowledge about general hypertension, 44.6% of commune health workers had knowledge about level of hypertension. Meanwhile the percentage of knowledge about hypertension treatment was 23.6%, and cope with hypertension symptoms was 41.0%. Urban commune health workers were more likely to have good knowledge about hypertension than that of rural commune health workers with OR= 2.79 (95% CI =1.25-6.25). In addition, the group of managers were more likely to have good knowledge about hypertension than the staff with OR = 2.81 (95% CI = 1.37 - 5.78). The educated (university/college level) were more likely to have good knowledge about hypertension than Intermediate (primary level) with OR = 4.17 (95% CI = 1.96 - 8.87), highly qualified doctors than nursing with OR = 3.68 (95% CI = 1.42 – 9.83). The results show that it is necessary to keep on speeding up the training on hypertension of the commune medical staff.
Từ khóa:
tăng huyết áp, kiến thức, cán bộ y tế xã, tỉnh Hòa Bình, năm 2017
Keywords:
hypertension, knowledge, commune health workers, Hoa Binh province, 2017
File nội dung:
o170865.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log