Thứ sáu, 16/11/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 485
Tập 27, số 8 2017

Xác định kiểu gen của Orientia tsutsugamushi gây bệnh sốt mò lưu hành tại tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2013-2014

Define the genotype of Orientia tsutsugamushi that cause of Scrub typhus disease in circulation in Khanh Hoa province for the period of 2013-2014
Tác giả: Nguyễn Bảo Triệu, Ngô Thị Quyết, Huỳnh Kim Mai, Trịnh Thị Xuân Mai, Trịnh Hoàng Long, Nguyễn Đức Duy, Viên Quang Mai
Tóm tắt:
Orientia tsutsugamushi là tác nhân chính gây nên bệnh sốt mò ở vùng nông thôn của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Do O. tsutsugamushi có sự biến đổi cao các trình tự nucleotide trên vùng gen mã hóa kháng nguyên đặc hiệu 56 kDa nên đã làm thay đổi rất nhiều về kiểu gen của chúng, chính vì vậy đã gây rất nhiều khó khăn trong chẩn đoán điều trị và nghiên cứu sản xuất vắc xin. Kết quả nghiên cứu xác định kiểu gen của O. tsutsugamushi gây bệnh sốt mò lưu hành tại tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2013-2014 cho thấy 40 chủng nghiên cứu thuộc 3 kiểu gen là: Karp (95%), Gillam (2,5%) và TA716 (2,5%). Trong đó, chủng TSUDK13- 141-KH VN có kiểu gen tương đồng với kiểu gen Gilliam Nhật Bản và chủng TSU-NT14-309-KH VN có kiểu gen tương đồng với chủng TA716/Kato. Các chủng O. tsutsugamushi có kiểu gen Karp ở Khánh Hòa chia thành 2 nhóm chính (nhóm 1 A - B và nhóm 2). Trong đó, nhóm 1A chiếm 25 %, có 2 chủng Nha Trang, 4 chủng Diên Khánh và 4 chủng Ninh Hòa, có kiểu gen tương đồng với các chủng Đài Loan 2006, Việt Nam 2009 và Thái Lan 2011, 2016; nhóm 1B chiếm 25%, gồm 2 chủng Nha Trang, 5 chủng Diên Khánh và 3 chủng Ninh Hòa, có kiểu gen tương đồng với chủng Campuchia 2009, Việt Nam 2009, 2010 và Đài Loan 2008; nhóm 2 chiếm 45%, bao gồm 5 chủng Nha Trang, 5 chủng Diên Khánh và 8 chủng Ninh Hòa, có kiểu gen tương đồng với chủng Campuchia 2010, Việt Nam 2009 và Thái Lan 2005. Ngoài ra, các nhánh trong kiểu gen Karp cũng có xu hướng phân thành nhánh nhỏ hơn.
Summary:
Orientia tsutsugamushi is the main cause of Scrub typhus disease in the rural areas of the Asia-Pacific region. Because, O. tsutsugamushi has a high variability of nucleotide sequences in the type- specific antigen 56 kDa coding region, it has greatly altered their genotype, thus causing many difficulties for diagnostic , treatment and research in vaccines. The results of the study on the genotyping of O. tsutsugamushi in the Khanh Hoa province for the period of 2013- 2014 showed that the 40 strains studied isolates clustered into three major main groups, namely Karp (95.6 %), Gillam (2.5%), TA716 (2.5%). Therein, the strain TSU-DK13-141-KH VN with genotype similar QNamMH 20S VN strain related to Gilliam; The strain TSU-NT14-309- KH VN with genotype like QNamMH 15S VN strain related to TA716. The O. tsutsugamushi strains have the Karp genotype in Khanh Hoa, divided into two main subclades (subclade 1 (A and B) and subclade 2). Among them, subclade 1A is 25%, there are 2 strains of Nha Trang, 4 strains of Dien Khanh and 4 strains of Ninh Hoa, having genotype similar to Taiwan strains 2006, Vietnam 2009 and Thailand 2011 and 2016; subclade 1B accounted for 25%, including 2 strains of Nha Trang, 5 strains of Dien Khanh and 3 strains of Ninh Hoa, genotypes similar to Cambodia 2009, Vietnam 2009, 2010 and Taiwan 2008; subclade 2 is 45%, including 5 strains of Nha Trang, 5 strains of Dien Khanh and 8 strains of Ninh Hoa, with genotypes similar to those of Cambodia 2010, Vietnam 2009 and Thailand 2005. In addition, the remaining groups tend to form their own groups in Karp genotype
Từ khóa:
Orientia tsutsugamushi, sốt mò, scrub typhus, Karp, Gilliam, TA716
Keywords:
Orientia tsutsugamushi, scrub typhus, Karp, Gilliam, TA716.
File nội dung:
o1708485.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log